Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Nieuwe Sluis Terneuzen
Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao
Veenoxidatie provincies Drenthe en Groningen
Magneetveldberekening Botlekspoorbrug
Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Renovaties RWZI Nieuwveer
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Grondwatermeetnet Hart van Brabant
Duurzaam GWW: DuboCalc bij aanbesteding fietsbrug
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Drinkwaterleiding Evides
Overnachtingshaven Lobith
19 MRT: Nederland ligt voor een groot deel onder het zeeniveau. Hierdoor zijn we al jaren voorloper op het gebied van waterbouw. Door vele dijken en delta systemen houden we ons land veilig en droog. Een onderdeel hiervan zijn grotere en minder grote sluiscomplexen. Door de stijgende zeespiegel moeten we blijven groeien op het gebied van waterveiligheid. Zes projecten zijn door Rijkswaterstaat binnen het gezamenlijke Programma Sluizen op de markt gebracht. LievenseCSO werkt als advies- en
lees meer
06 MRT: Heeft u ook last van veel te hoge temperaturen in de zomer? Wilt u ook hoge energiefacturen vermijden om deze hitte tegen te gaan? Tijdens De Groene Ambitietank, een inspirerende dag over duurzaamheid voor ondernemers van Sittard-Geleen, is Wouter Berendsen de dialoog aangegaan met de ondernemers rond deze vragen. Want ook u kunt invulling geven aan het klimaatakkoord om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Tijdens de workshop Klimaatverandering: Hoe passen we ons
lees meer
26 FEB: Het nieuwe kabinet besteedt in haar regeerakkoord ruime aandacht aan energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Thema’s die ook terug te vinden zijn in de investeringsagenda van de VNG “Naar een duurzaam Nederland”. Er wordt wat van u verwacht! Op vlak van klimaatsverandering wordt van u verwacht dat u de gevolgen van extreme weersomstandigheden maximaal opvangt in uw projecten. Enkele voorbeelden:   zowel op hoger als in lager gelegen gebieden, de capaciteit
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs