Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
28 APR: De Raad van State heeft woensdag 26 april uitspraak gedaan over bezwaren rondom het omvangrijke project Zuidasdok aan de zuidkant van Amsterdam. Het project houdt in dat de drukke ringweg A10 aan de zuidzijde van de stad wordt uitgebreid en deels onder de grond zal verdwijnen om ook ruimte te maken voor een groter station. LievenseCSO is als adviseur betrokken bij dit project op gebied van luchtkwaliteit. “Tegen zowel het Tracébesluit als het Bestemmingsplan waren in totaal
lees meer
20 APR: Vrijdag 7 april jl. heeft stedenbouwkundige Roelf Bollen van LievenseCSO samen met WijkAdvies een ‘Jane Jacobs walk’ georganiseerd voor een groep geïnteresseerden in Amersfoort. De groep bestond uit een wethouder, medewerkers van woningbouwcorporaties, verhuurders van vastgoed, bewoners, studenten en ambtenaren. WijkAdvies onderzoekt, bottom-up, de sociale structuur, mythes en mores van wijken en buurten ten behoeve van (of als basis voor) investeringsbeslissingen of wijkvisies.
lees meer
18 APR: Op het bouwterrein langs de A4 bij Hoogmade start BAM deze maand met het nieuwe electriciteitsnetwerk van TenneT. Sinds de invoering van de Flora- en Faunawet in 2002 hebben bouwbedrijven te maken met regels rondom het broedseizoen van vogels. Daarom wordt met dagelijkse patrouilles met Engelse jachthonden voorkomen dat weidevogels op het bouwterrein gaan broeden. Ecoloog Jan van Mil van LievenseCSO heeft de leiding over deze 'Operatie Vogelsverschrikker'. "Doorgaans gebruiken
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs