Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Planstudie Ooijen-Wansum
Ontpoldering Noordwaard
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
21 MEI: Werkt u straks met PAS en weet u wat er voor uw organisatie verandert op het moment dat de PAS met ingang van 1 juli in werking treedt? De PAS-Campus heeft een opleidingstraject ontwikkeld over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Namens LievenseCSO heeft Adjunct Directeur Milieu van LievenseCSO dr. Franci Vanweert meegeholpen aan de ontwikkeling van dit opleidingstraject. Vanaf juni worden de eerste trainingen aangeboden.  Na het volgen van de trainingen kunnen de
lees verder
24 APR: Eerste stap inkorten splitsingdam de Nieuwe WaterwegLievenseCSO coördineert verlegging olieleiding met horizontaal gestuurde boringRotterdam, 24 april 2015 – Gistermiddag is de eerste stap gezet in het aanpassen van de splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de verdere werkzaamheden aan het verbreden van Breediep. Onder coördinatie van LievenseCSO is de olieleiding die in de dam ligt over een lengte van 700 meter verlegd met
lees verder
24 MRT: Recreëren op Park Nauerna is veilig. Die conclusie trekt Belangengroep Nauerna uit een eigen onderzoek.  Het eerste deel van het park op de stortplaats wordt nu aangelegd. Momenteel worden de paden gemaakt. Over het afval is een laag schone grond van een meter dik aangebracht. Afvalzorg heeft er voor gekozen de afvalberg niet te voorzien van een folie waarmee die geheel wordt ingepakt. Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. Omwonenden van de stortplaats maakten zich zorgen over hun
lees verder
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs

In oktober 2014 heeft LievenseCSO het Amersfoortse adviesbureau Amer overgenomen. Met de overname voegt LievenseCSO stedenbouwkundige en planologische expertise toe aan haar dienstenpalet. Voor meer informatie over de kennis en kunde van onze Amer-collega's kijk je op www.Amer.nl

 

In memoriam ir. L.W. Lievense

 

Op 9 maart 2015 is de oprichter en oud-directeur van Raadgevend ingenieursbureau Lievense BV, nu LievenseCSO Infra BV, Ir. L.W. Lievense, op 90 jarige leeftijd overleden.

 

De heer L.W. Lievense begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat met het herstel van de dijken na de watersnoodramp in 1953. Vervolgens kreeg hij de leiding over de afsluiting van de Haringvliet, één jaar voor de Deltawet

 

In 1964 gaf de heer Lievense - geprikkeld door het ondernemerschap - als raadgevend ingenieur met veel ‘kennis van natte infrastructuur’  zijn eerste adviezen aan Bechtel voor het kruisen van de Westerschelde door gasleidingen (een mix van waterbouw en leidingen!). Een volgende  opdracht was in Israël en bestond uit het begeleiden van de bouw van de haven in Ashdod. Hierna kwamen er meer opdrachten in zowel waterbouw, watermanagement en leidingen projecten.

 

Begin jaren 70 werd Lievense betrokken bij een project in Zuid-Afrika, een haalbaarheidsstudie  voor de aanleg van een nieuwe haven voor de export van erts in Saldanha Baai. Dat heeft geleid tot het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van  de bouw van de haven, uitgevoerd door Ballast Nedam. Het ontwerp was vooruitstrevend  omdat hier sprake was van een strand als verbindende golfbreker tussen twee eilanden voor de bescherming van de erts steiger. Voor de bouw daarvan was  op een zeker moment de hele Nederlandse baggervloot aan het werk.

 

Lievense dankt zijn naamsbekendheid aan het ‘Plan Lievense’ (1981). Het idee voor opslag van windenergie ontstond tijdens de tweede oliecrisis in 1978. Hij was zeer proactief en waar de meeste bureaus zeer afwachtend waren in hun marktbenadering, slaagde hij erin de onderzoeken naar het Plan gefinancierd te krijgen en begin 80tiger jaren uit te voeren met de crème de la crème van Rijkswaterstaat, en diverse aannemingsbedrijven. Dit plan heeft gezorgd voor de enorme naamsbekendheid van Lievense, iets waar wij nog steeds profijt van hebben.

 

In 1984 werden Jaap van den Berg en Dirk Zwemmer zijn opvolger als directeur van het bureau, maar Luc Lievense bleef nog lang de Raadgevend Ingenieur in zijn monumentale werkkamer aan de Haven in Breda met onder andere veel publiciteit naar aanleiding van zijn alternatief ontwerp voor de Betuwelijn. Hij had ook nog steeds een visie over de waterhuishouding in Nederland welke hij met veel verve verdedigde bij de directie van het Raadgevend. Met name het “doem” scenario waarbij hoog water van de rivier en de zee samenvallen was voor hem enkele jaren geleden nog aanleiding ideeën over nieuwe rivieren en kortsluitingen van bestaande  te ontwikkelen.

 

Ir. Lievense was bevlogen door techniek en was een uitvinder in hart en nieren. Hij was trots op het ingenieursbureau, en zeker omdat het nog steeds zelfstandig is. Tot op het laatste moment volgde hij met interesse de ontwikkelingen binnen “zijn” onderneming.