Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
20 APR: Vrijdag 7 april jl. heeft stedenbouwkundige Roelf Bollen van LievenseCSO samen met WijkAdvies een ‘Jane Jacobs walk’ georganiseerd voor een groep geïnteresseerden in Amersfoort. De groep bestond uit een wethouder, medewerkers van woningbouwcorporaties, verhuurders van vastgoed, bewoners, studenten en ambtenaren. WijkAdvies onderzoekt, bottom-up, de sociale structuur, mythes en mores van wijken en buurten ten behoeve van (of als basis voor) investeringsbeslissingen of wijkvisies.
lees meer
18 APR: Op het bouwterrein langs de A4 bij Hoogmade start BAM deze maand met het nieuwe electriciteitsnetwerk van TenneT. Sinds de invoering van de Flora- en Faunawet in 2002 hebben bouwbedrijven te maken met regels rondom het broedseizoen van vogels. Daarom wordt met dagelijkse patrouilles met Engelse jachthonden voorkomen dat weidevogels op het bouwterrein gaan broeden. Ecoloog Jan van Mil van LievenseCSO heeft de leiding over deze 'Operatie Vogelsverschrikker'. "Doorgaans gebruiken
lees meer
14 APR: Asbestdaken leveren volgens onderzoek mogelijk meer problemen op. “In de praktijk treffen we bij asbestdaken vaak ook asbest in de bodem aan. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om gevaarlijke respirabele asbestvezels die zich bevinden in de toplaag. Dit ontstaat door regenwater dat via het asbestdak op de toplaag terechtkomt,” aldus Charlotte Brunell, jurist bij LievenseCSO Milieu en al geruime tijd betrokken bij deze problematiek. “Helaas is er in de praktijk zelden
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs