Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
21 NOV: Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum in samenwerking met de gemeente Haarlem, LievenseCSO, Groundwater Technology en Bodemzorg een themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein e.o. inclusief een locatiebezoek. Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim
lees meer
20 NOV: LievenseCSO inventariseert in samenwerking met Readaar de asbestdaken in de provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd binnen het raamcontract Ingenieursdiensten 2017-2021 dat LievenseCSO met de provincie Overijssel heeft. Maar liefst 23 gemeenten doen met dit project mee.   Met dit project faciliteert de provincie de gezamenlijke opgave om in 2024 alle asbestdaken te hebben verwijderd. Met de inventarisatie van asbestdaken wordt inzicht verkregen in onder meer de locaties, het
lees meer
20 NOV: Bron foto: fietsenwandelweb.nl   Gemeente Valkenswaard heeft LievenseCSO de opdracht gegund om het PAS-plan Valkenswaard te ontwikkelen. In deze opdracht komt onze kennis van omgevingsmanagement en onze inhoudelijke kennis van stikstofdepositie, de PAS (de nationale stikstofboekhouding) en duurzaamheid bij elkaar.   De gemeente heeft de ambitie om twee werklocaties te ontwikkelen, waarvan een leisure zone met recreatieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor de Brainportregio en
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs