Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
17 MEI: In noordz magazine, uitgave mei 2017, is een artikel van LievenseCSO verschenen. De uitgave staat in het teken van Water & Watertechnologie. Vestigingsmanager Paul Zandstra en afdelingshoofd Grietje Zijlstra van vestiging Leeuwarden vertellen meer over wat LievenseCSO kan betekenen voor bedrijven en instellingen in de regio in het kader van waterkwaliteit. Bijvoorbeeld het monitoren, onderzoeken en adviseren op basis van de wet- en regelgeving voor zuivering. Lees hier complete artikel
lees meer
15 MEI: Gemeente Zuidwest-Friesland heeft het voornemen om de bestaande woonwijk aan het Sylroede in Blauwhuis uit te breiden met nieuwe woningen. Het plangebied waarop de uitbreiding berust, is een agrarisch perceel met een oppervlakte van circa 8.550 m2. De uitbreiding is planologisch-juridisch in 2007 al mogelijk gemaakt met de vaststelling van Bestemmingsplan Wymbritseradiel-West. Van uitbreiding Sylroede zijn fasen I en II al voltooid. De huidige fase is de derde en tevens laatste fase. Wij
lees meer
28 APR: De Raad van State heeft woensdag 26 april uitspraak gedaan over bezwaren rondom het omvangrijke project Zuidasdok aan de zuidkant van Amsterdam. Het project houdt in dat de drukke ringweg A10 aan de zuidzijde van de stad wordt uitgebreid en deels onder de grond zal verdwijnen om ook ruimte te maken voor een groter station. LievenseCSO is als adviseur betrokken bij dit project op gebied van luchtkwaliteit. “Tegen zowel het Tracébesluit als het Bestemmingsplan waren in totaal
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs