Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
24 OKT: Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en projecten in de buurt van Natura-2000 gebieden moet een initiatiefnemer rekening houden met de natuurwaarden van die gebieden. Deze kunnen met name negatief worden beïnvloed door stikstofdepositie, als gevolg van toekomstige verkeersbewegingen, emissies uit woningen en door bepaalde bedrijfsprocessen. Ook als de gebieden op flinke afstand van het plangebied liggen, kan stikstofdepositie nog een probleem vormen. Zorg er daarom voor dat het
lees meer
21 OKT: Adviseur milieu en gezondheid van LievenseCSO, Marinette Mul, heeft de gemeente Den Haag geadviseerd voor Deelplan 20 in Ypenburg. De gemeente werkt aan een woonwijk dicht bij snelwegen en buisleidingen. De gemeente geeft bijzondere aandacht aan een gezonde en leefbare stad, dus ook op deze locatie.Mul heeft bijgedragen aan een gezonde inrichting van deelplan 20. Inmiddels is het stap 3 besluit Stad en Milieu voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld. Meer informatie over Deelpan
lees meer
21 OKT: Initiatiefnemers zitten meestal niet te wachten op een MER: ze zijn bang voor vertraging, hoge kosten en een negatief beeld op het project vanuit de omgeving. Ook de verplichte gang langs de Commissie m.e.r. wordt als een serieus obstakel ervaren. Dit was ook het geval bij de bestemmingsplanwijziging voor het businesspark Aviation Valley bij het vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA), waarvoor een MER nodig bleek. Het ging hier om een nieuw – flexibeler – bestemmingsplan voor
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs

 


In oktober 2014 heeft LievenseCSO het Amersfoortse adviesbureau Amer overgenomen. Met de overname voegt LievenseCSO stedenbouwkundige en planologische expertise toe aan haar dienstenpalet. Voor meer informatie over de kennis en kunde van onze Amer-collega's kijk je op www.Amer.nl