Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Planstudie Ooijen-Wansum
Ontpoldering Noordwaard
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
27 AUG:                 Na het eerste en tweede cluster ligt het derde cluster vergunningaanvragen nu ter inzage van 27 augustus tot en met 7 oktober 2015. Ook het vierde cluster is aangevraagd, dit ligt vanaf half oktober ter inzage. Meer informatie over de ter inzage leggingen vindt u op de website van RWS .  Voorbereiding en uitvoering van het Programma StroomlijnSamen met Krinkels BV zorgt
lees verder
20 AUG: Elke vijf jaar varen ruim 600 schepen door het Noordzeekanaal om af te meren in en rond de IJhaven. De SAIL vindt dit jaar van 19 t/m 23 augustus plaats. LievenseCSO Infra was in opdracht van de gemeente Velsen verantwoordelijk voor het ontwerp, de directievoering en het toezicht van de nieuwe kade.
lees verder
20 AUG: LievenseCSO heeft van de provincie Limburg opdracht gekregen om dit en volgend jaar bodemonderzoek op de spoedlocaties uit te voeren.  Het gaat om terreinen met  bodemverontreiniging die mogelijk met spoed moet worden aangepakt. Dit omdat nog niet kan worden uitgesloten dat de verontreiniging zich in de bodem verspreidt. Ook in de provincie Limburg zijn nog verontreinigde terreinen aanwezig waarvan niet bekend is of deze risico’s met zich mee brengen. LievenseCSO gaat
lees verder
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs

Advies- en ingenieursbureau LievenseCSO en Bartels Engineering zijn in vergaande bespreking over toetreding van Bartels tot LievenseCSO Holding. Door hun krachten te bundelen versterken beide bedrijven hun marktpositie, zodat nog beter kan worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de markt.  Bekijk het persbericht voor meer informatie 

In oktober 2014 heeft LievenseCSO het Amersfoortse adviesbureau Amer overgenomen. Met de overname voegt LievenseCSO stedenbouwkundige en planologische expertise toe aan haar dienstenpalet. Voor meer informatie over de kennis en kunde van onze Amer-collega's kijk je op www.Amer.nl