Maastricht Aachen Airport
Nieuwe Sluis Terneuzen
Waterkracht Maas
Cruise Terminal IJmuiden
Koelwaterleiding Petten
Vismigratierivier Afsluitdijk
Simpson Bay Brug, Sint Maarten
Stroomlijn
Uitwerkingsplannen Park Triangel
Waddinxveen
Asbestverwijdering Rijnstraat 8, Den Haag
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Overnachtingshaven Lobith
Drinkwaterleiding Evides
16 JUN: Ten behoeve van de voorgenomen reconstructie van de Kanaalweg in Leeuwarden heeft LievenseCSO Milieu in opdracht van de gemeente Leeuwarden afgelopen maanden een asfalt- en fundatieonderzoek uitgevoerd. Tevens is de bodem daar waar noodzakelijk onderzocht. Een deel van de voorgenomen reconstructie van de rijbaan, ovonde, fiets- en voetpaden en bermen, is geprojecteerd over het terrein van de voormalige energiecentrale. Hier zijn reeds saneringswerkzaamheden verricht. Voorafgaand aan onze
lees meer
09 JUN: In 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht verscherpt met betrekking tot de uitvoering van asbestonderzoek. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Raad van State op 16 november 2016 waarin een oordeel is uitgesproken over de toepassing van protocol 1001: partijkeuringen van grond. De Raad van State oordeelt dat wanneer op een locatie puin of puinresten aanwezig zijn, de locatie conform de NEN 5707 als asbestverdacht moet worden beschouwd en onderzoek conform
lees meer
07 JUN: Eind 2016 werd door enkele inwoners van het kleine, pittoreske Zuid-Limburgse dorp Spaubeek een doordringende petroleumlucht waargenomen nabij het ‘Hoogbeeksken’. Een dorpbewoonster was niet gerust toen ze dit nieuws hoorde en ging zelf op onderzoek uit in en om haar woonhuis dat dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw. Tot haar grote schrik rook ze in de kruipruimte van haar woning een petroleumgeur. Hierop alarmeerde ze direct het Waterschap Limburg. Vervolgens werd de
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs