Internationale activiteiten

We hebben vestigingen in Saudi Arabië  en op Sint Maarten. Onze geografische aanwezigheid laat een duidelijke focus zien op het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en Zuid- en Oost-Afrika. Tegelijkertijd volgen we de internationale activiteiten van onze huidige en potentiële klanten wereldwijd.

 

 

De expertises waar we ons internationaal mee profileren hebben in het bijzonder betrekking op landaanwinning, ruimtelijke ordening, hoogwaterbescherming, waterveiligheid, kust- en overwerken, milieuzorg en engineering. We onderscheiden hierbij de volgende specialisaties: