21 oktober 2016

MER blog: Hoe erg is een MER nou echt…..

Initiatiefnemers zitten meestal niet te wachten op een MER: ze zijn bang voor vertraging, hoge kosten en een negatief beeld op het project vanuit de omgeving. Ook de verplichte gang langs de Commissie m.e.r. wordt als een serieus obstakel ervaren. Dit was ook het geval bij de bestemmingsplanwijziging voor het businesspark Aviation Valley bij het vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA), waarvoor een MER nodig bleek.

 

Het ging hier om een nieuw – flexibeler – bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein: geen MER nodig zou je zeggen, er verandert immers niets. De gemeenteraad moet bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening houden met de gevolgen van deze plannen voor Natura 2000-gebieden, zo schrijft de Natuurbeschermingswet voor. Uit onderzoek bleek dat het nieuwe bestemmingsplan zorgde voor een toename van de stikstofdepositie op verschillende Natura 2000-gebieden en dat kan negatieve gevolgen hebben. In dat geval is toch een MER nodig.

 

Uit deze m.e.r.-procedure blijkt dat de geschetste nadelen in de praktijk best mee (kunnen) vallen. De onderzoeken die je voor je MER nodig hebt, kun je zo opzetten dat je deze ook kunt gebruiken voor je bestemmingsplan. In zoverre zijn er dus slechts beperkt extra kosten. Met een beetje procedurele creativiteit en slagvaardigheid van de betrokken partijen ontstaat er bovendien ook geen, of in ieder geval geen ernstige, vertraging. Let wel, het kost ook tijd en geld als je wil proberen onder de MER-plicht uit te komen.

 

Het verplichte advies van de Commissie is een serieuze kostenpost. Maar, een positief advies van de Commissie draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en werkt in eventuele beroepsprocedures in je voordeel. De Commissie was in dit geval in haar advies positief: de milieugevolgen van het bestemmingsplan zijn goed in beeld gebracht en de maximale invulling is vergunbaar. Het advies van de Commissie is natuurlijk vooral gebaseerd op het ‘papieren’ MER en de onderzoeken. Maar ook informatie die tijdens een locatiebezoek van de Commissie aan de orde is gekomen en het overleg naar aanleiding van een voorlopig advies spelen een rol bij de totstandkoming van het definitieve advies.

 

Een MER is dus helemaal niet erg, of hoeft dit in ieder geval niet te zijn als je de onderzoeken en procedures maar handig aanpakt. Uiteraard kost het wel enige tijd en geld, maar het is een goede investering die meerwaarde oplevert: een volwaardige onderbouwing van je initiatief en een goed afgewogen besluit.

 

Dilly Boer

senior adviseur omgevingsrecht

DBoer@LievenseCSO.com

 

 

 

 

 

 

Marinette Mul

senior adviseur milieu en gezondheid

MMul@LievenseCSO.com