terug naar werkveld

Milieuwachtdienst

Een gekantelde vrachtwagen, een gesprongen transportleiding, brand, illegale dumping, allemaal incidenten waarbij milieuschade kan optreden. Elk bedrijf en elke overheidsinstelling heeft er wel eens mee te maken. Als zich zo’n ramp of incident voordoet, moet er meteen iets gebeuren. Om u stante pede met raad en daad bij te staan heeft LievenseCSO een Milieuwachtdienst opgezet.

24 / 7 paraat voor de afwikkeling van milieucalamiteiten en -incidenten

 

Meldingen komen binnen via gebruikers, omwonenden, passanten of hulpdiensten. Is er iets aan de hand waarbij direct gevaar voor de mens dreigt, dan zijn hulpdiensten zoals politie en brandweer snel ter plaatse om de locatie af te zetten en mensen op veilige afstand te houden. In die gevallen worden gespecialiseerde bedrijven opgeroepen voor de eerste bereddering: het isoleren, verwijderen en onschadelijk maken van de vrijgekomen stoffen. Daarna volgt de afwikkeling van de milieuschade. Is het incident sluipender, zoals bij lekkage van een ondergrondse transportleiding, dan is de ‘rampendienst’ meestal niet nodig. In beide situaties kan de Milieuwachtdienst van LievenseCSO direct helpen bij het opruimen (zie schema).

 

De Milieuwachtdienst wordt ingevuld met zeer ervaren projectleiders en veld­medewerkers, die snel en met de juiste middelen ter plaatse kunnen zijn. Zij beschikken over milieu-relevante informatie, waarmee zij desgewenst de hulpdienst en de beredderaar van dienst kunnen zijn. Op basis van hun kennis en ervaring wordt zo spoedig mogelijk de milieukundige sturing overgenomen. Na de verwijdering van de milieugevaarlijke stoffen volgt onderzoek naar de aanwezigheid van restverontreiniging en eventuele sanering. Ook de melding aan en de communicatie met het bevoegd gezag neemt LievenseCSO voor haar rekening.

 

LievenseCSO heeft veel ervaring met de opvolging van milieu-incidenten. Zo hebben we voor het Chemelot-terrein al jarenlang een team paraat staan dat regelmatig wordt opgeroepen voor de afhandeling van milieu-incidenten. Ook voor Shell hebben we jarenlang deze service verleent, waarbij we ‘spills’ bij tankstations en benzinedepots door heel Nederland onderzochten. Voor Gasunie werken we landelijk aan de opvolging van milieu-incidenten en in de regio Europoort-Botlek is onze Milieuwachtdienst gekoppeld aan het beheer van ondergrondse transportleidingen. In onze vestiging in Maastricht is specifieke expertise aanwezig voor de afhandeling van de in de grensgemeenten veel voorkomende milieu-incidenten (zie artikel: de dumping van afval afkomstig van illegale drugsproductie).