Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Nieuwe Sluis Terneuzen
Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao
Veenoxidatie provincies Drenthe en Groningen
Magneetveldberekening Botlekspoorbrug
Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Renovaties RWZI Nieuwveer
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Grondwatermeetnet Hart van Brabant
Duurzaam GWW: DuboCalc bij aanbesteding fietsbrug
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Drinkwaterleiding Evides
Overnachtingshaven Lobith
08 JAN: Waterveiligheid is essentieel voor Nederland. Dijken zijn een cruciaal onderdeel in de bescherming van ons land tegen mogelijke overstromingen, en aan verandering onderhevig door onder meer klimaatverandering en verstedelijking. Met het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt hard gewerkt aan het behoud van veilige dijken die ons nu en in de toekomst beschermen tegen water.   De Grebbedijk en de Sterke Lekdijk vormen samen de waterkering aan de noordoever van de Nederrijn-Lek vanaf Wageningen
lees meer
27 NOV: In BIG Magazine, editie november 2017, staat een interview met Daphne van Zandvoort, Jurist Omgevingsrecht LievenseCSO, over haar werkzaamheden voor de Provincie Noord-Holland. Zij ondersteunt de Provincie bij het vaststellen van het inpassingsplan voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de kop van Noord-Holland.   Lees hier het complete interview.
lees meer
21 NOV: Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum in samenwerking met de gemeente Haarlem, LievenseCSO, Groundwater Technology en Bodemzorg een themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein e.o. inclusief een locatiebezoek. Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs