Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Nieuwe Sluis Terneuzen
Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao
Veenoxidatie provincies Drenthe en Groningen
Magneetveldberekening Botlekspoorbrug
Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Renovaties RWZI Nieuwveer
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Grondwatermeetnet Hart van Brabant
Duurzaam GWW: DuboCalc bij aanbesteding fietsbrug
Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Drinkwaterleiding Evides
Overnachtingshaven Lobith
02 MEI: Afdelingshoofd en waterbodemdeskundige Hein Seegers van LievenseCSO mocht een rol vervullen in het SBS6 programma Mr. Frank Visser rijdt visite. Een boer in de gemeente Harmelen raakt veel land kwijt dat afzakt in het water. Hij denkt zelf dat dit door baggerwerkzaamheden komt maar het waterschap spreekt dit tegen. Seegers wordt opgeroepen als deskundige om zijn oordeel te geven over de kwestie. Bekijk de aflevering hier terug.
lees meer
30 APR: Branchevereniging NL Ingenieurs is onder leiding van de nieuwe directeur Jacolien Eijer bezig met een transitie. Er zijn diverse commissies binnen de vereniging over kennisgebieden, maar deze sluiten niet meer echt aan op de vraag vanuit de markt. Daarnaast ziet de vereniging een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om het imago van de ingenieur te verbeteren en te zorgen voor meer aanwas. Om aan te sluiten op de marktvraag heeft NL Ingenieurs vier thema’s gemarkeerd: energietransitie,
lees meer
24 APR: Op dinsdag 17 april was LievenseCSO op de NKWK conferentie aanwezig, met een door hen georganiseerde interactieve workshop over klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Via verhalende voorbeelden gingen mensen met elkaar aan de slag om de diepte in te duiken over dit thema. Een thema dat speelt in de markt, maar waarbij veel mensen vooral de vertaling naar de praktijk missen.   En dat is juist wat onze adviseurs Erik Schurink en Marieke Pfaff hebben gedaan. Aan de hand van door hen
lees meer
Klik hier voor meer nieuwsberichten
Klik hier voor alle vacatures Click here for more jobs