Internationale activiteiten

We hebben onder andere een locatie in Saudi Arabië, Polen en Ierland. Daarnaast volgen we de internationale activiteiten van onze huidige en potentiële klanten wereldwijd.

 

 

De expertises waar we ons internationaal mee profileren hebben in het bijzonder betrekking op landaanwinning, ruimtelijke ordening, hoogwaterbescherming, waterveiligheid, kust- en overwerken, milieuzorg en engineering. We onderscheiden hierbij de volgende specialisaties: