06 januari 2015

2e prijs op de waterinnovatieconferentie 'WaterinnovatioNH'

Medio december was het weer tijd voor de waterinnovatieconferentie 'WaterinnovatioNH'. Op de conferentie werden de laatste innovaties gepresenteerd op het gebied van duurzaam water (her-)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties.

 

Tijdens de conferentie werd ook een ‘zoetwaterprijsvraag' uitgeloofd. ‘Onze’ Rob den Boer werd tweede met zijn idee ‘Van Beerput naar Waterput’.

 

Robs idee in een notendop:

Wanneer we de buiten gebruik zijnde beerputten of septictanks (bij veel woningen nog aanwezig) schoonmaken en aansluiten op de regenwaterafvoer van het dak, kan heel veel water bespaard worden, terwijl dit nauwelijks wat kost. Het opgevangen water kan gebruikt worden voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto en het doorspoelen van het toilet. Bovendien wordt het water bij hevige regenval niet meer rechtstreeks naar het riool gevoerd, waardoor RWZI’s niet meer overbelast raken en rioolwateroverstorten vergoed tot het verleden zullen behoren.

 

Een klein rekensommetje: op een gemiddeld dakoppervlak van 80 m2 valt jaarlijks circa 64 m3 regenwater. Denk je eens in hoeveel we kunnen besparen als de helft hiervan zou kunnen worden opgevangen en hergebruikt…