19 september 2014

Aanbod milieudiensten Hoogvliet

Sinds kort biedt LievenseCSO ook diverse milieudiensten aan vanuit het kantoor van LievenseAdriaens in Hoogvliet.

 

Vanuit dit kantoor kunnen we onze opdrachtgevers van dienst zijn bij een scala aan vraagstukken op het gebied van bodem, water, lucht, geluid en externe veiligheid. Zowel in onderzoekstechnische zin, als voor ondersteuning bij planstudies, KAM-zorg en juridische zaken.

 

Voor de uitvoering van bodemonderzoeken zetten wij een team van ervaren specialisten in, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar is. Dit team is geaccrediteerd om alle mogelijke soorten van bodemonderzoek uit te voeren volgens de actuele richtlijnen en protocollen.

 

Het nut van de milieudienst

Voor leiding-exploitanten is het van belang tijdig kennis te hebben van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van een (beoogd) leidingentracé. Grondwerkzaamheden kunnen op deze wijze op een Arbo-verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Bovendien kan het kosten aan stagnatie en onrust besparen, doordat bij de grondwerkzaamheden geen verrassingen op zullen duiken. Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, streven wij er naar om in een zo vroeg mogelijk stadium de bodemkwaliteit vast te stellen. Dat maakt het namelijk mogelijk om milieukenmerken die gezien zouden kunnen worden als belemmering, om te buigen in kansen voor het project.