07 juni 2017

Bodemsanering petroleumverontreiniging in Spaubeek

Eind 2016 werd door enkele inwoners van het kleine, pittoreske Zuid-Limburgse dorp Spaubeek een doordringende petroleumlucht waargenomen nabij het ‘Hoogbeeksken’. Een dorpbewoonster was niet gerust toen ze dit nieuws hoorde en ging zelf op onderzoek uit in en om haar woonhuis dat dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw. Tot haar grote schrik rook ze in de kruipruimte van haar woning een petroleumgeur. Hierop alarmeerde ze direct het Waterschap Limburg. Vervolgens werd de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) ingeschakeld. RUD Zuid-Limburg werkt in opdracht van Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio.

 

Petroleumlekkage

De oorzaak van het probleem bleek een lekkage in de leiding van de opslagtank buiten naar de petroleumkachel in de woning. Hierdoor vond de petroleum via de houten vloer zijn weg naar de bodem onder de kruipruimte. Naar aanleiding van dit incident zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om uiteindelijk te komen tot het saneren van de petroleumverontreiniging. Hierbij waren meerdere partijen betrokken, waaronder LievenseCSO Milieu als adviesbureau met deskundige milieuadviseurs.

 

De adviseurs uit Maastricht waren samen verantwoordelijk voor:

  • De eerste hulp bij constatering van de lekkage: is er sprake van acute gezondheidsrisico’s en hoe beperken we de eveneens geconstateerde wateroverlast
  • Uitvoeren bodemonderzoek om de omvang van de verontreiniging te bepalen
  • Opstellen plan van aanpak voor de bodemsanering
  • Uitvoeren asbestinventarisatie van de woning ter voorbereiding op de sloopwerkzaamheden
  • Overleg met gemeente, Waterschap, aannemer en schade-expert
  • Begeleiden bodemsanering en opstellen van een evaluatieverslag

 

Uitvoering

Nadat de verontreinigingssituatie in kaart was gebracht, is in eerste instantie getracht om de verontreinigde grond handmatig te ontgraven. Tijdens het verwijderen van de houten vloer en het handmatig ontgraven, bleek al vrij snel dat het oude huis geen noemenswaardige fundering had. Bovendien liet de bouwkundige staat van het woonhuis het niet toe dat er veilig ontgraven kon worden door de aannemer. Helaas werd na inspectie geconstateerd dat, voor een optimale verwijdering van de verontreiniging, het complete woonhuis gesloopt moest worden.

 

Dat betekende nogal wat voor de bewoners. Het feit dat hun woonhuis compleet gesloopt moest worden, was een pijnlijk moment. Om te voorkomen dat de verontreiniging zich verder zou verspreiden en het probleem nog groter zou worden, moest er snel gehandeld worden. In korte tijd werd al het noodzakelijke geregeld en vonden de bewoners gelukkig onderdak. Kerst 2016 kon niet meer in de eigen woning worden gevierd.

 

Nauwelijks tijd om bij te komen van deze hectische en moeilijke periode hadden de bewoners niet. Eind januari 2017 werd het volledige woonhuis gesloopt en werd gestart met het ontgraven van de verontreinigde grond. De verontreinigde grond is in zijn geheel ontgraven. Hiermee is voldaan aan de wettelijke eis voor ‘nieuwe’ verontreinigingen uit de Wet bodembescherming.

 

Memorabel project

Terugkijkend op het project, stelt senior adviseur Anja Rutten dat het voor haar en de overige betrokkenen een gedenkwaardig project is geweest. “Het was een uitzonderlijke en indrukwekkende opdracht. Het is zeldzaam hoe een lekkage van circa 40 liter petroleum uiteindelijk kan leiden tot de sloop van een compleet woonhuis. Ook het mooie dankwoord van de bewoners, voor een prettig verloop van het project, heeft indruk op ons gemaakt ”, aldus Anja.

 

En om af te sluiten met de woorden van de bewoners: “Eén ding is zeker…de geur van petroleum zullen wij nooit meer vergeten!”

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met adviseur Anja Rutten via telefoonnummer 088 - 910 21 11 of e-mail ARutten@LievenseCSO.com.