19 april 2018

De Toets en Toolbox

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in september was de lezing van Roelf Bollen (stedenbouwkundige) de meest bezochte lezing tijdens de beurs. Deze lezing ging over de gezonde (en dus ook klimaatadaptieve) leefomgeving, aan de hand van de Toets en Toolbox. De Toets en Toolbox is ontwikkeld vanuit de vraag in de markt om vanuit integrale milieu- en stedenbouwkundige visie een gezonde leefomgeving te realiseren. De Toets bestaat uit drie onderdelen: basiskwaliteit (milieunormen), bewegen en ontmoeten. Juist door deze onderdelen te combineren maakt dit de Toets uniek. De Toolbox zijn concrete inrichtingsvoorstellen om op één van die aspecten van de toets maatregelen te nemen. Doordat er in de Toets en Toolbox sociale componenten gekoppeld worden aan ruimtelijke inrichting is het voor gemeenten gemakkelijker om budgetten vrij te maken omdat er weinig geld is voor klimaatadaptatie of gezondheid alleen.

 

Ondertussen zijn er een aantal projecten uitgevoerd aan de hand van deze Toets en Toolbox. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte hebben onder andere de gemeenten Zutphen en Den Haag onze prijsvraag, en daarmee hun eigen toets, gewonnen.

 

In Zutphen is de uitvoering van een stedenbouwkundig plan getoetst van het Noorderhavenkwartier. Leerpunt van de toets voor het Noorderhavenkwartier is om als gemeenten uit het stedenbouwkundig plan prioritaire elementen te bepalen, die sowieso in de realisatie terug moeten komen. De realisatie van Noorderhaven heeft door de vastgoedcrises een andere planning en voorwaarden gekregen dan vooraf bepaald. De goede elementen uit het stedenbouwkundige plan, zoals de groene hoven, goede akoestische kwaliteit en langzame verbindingen zijn voor de gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving belangrijke elementen die je vast moet houden.

 

In Den Haag is de wijk Nieuw Waldeck getoetst. Nieuw Waldeck is een uitdaging voor Den Haag omdat de wijk geen Vogelaarwijk is maar wel sociale problemen kent. Om toch budget vrij te maken voor Nieuw Waldeck probeert Den Haag de inrichtingsplannen te koppelen aan gezondheid. Gelukkig maakt de Toets en Toolbox deze verbinding ook. Uit de toets is onder andere naar voren gekomen dat de wijk groen en waterrijk is, maar dat dit groen niet goed beheerd is en daardoor weinig meerwaarde biedt voor bewegen in de wijk en prettige ontmoetingsplekken in de wijk.

 

Vanuit dit project is de opdracht voor BAM Infra ontstaan. De opgave is hier om de toets geschikt te maken voor mobiliteitsconcepten zoals bijvoorbeeld deelfietsstations. Op het Nationaal Fietscongres in Rotterdam worden op 21 juni de eerste resultaten gepresenteerd.

 

Wilt u meer weten over de Toets en Toolbox of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact op met Roelf Bollen.