29 september 2017

Haalbaarheidsstudie realisatie (grote) brug over rivier Demerara in Guyana afgerond

De haalbaarheidsstudie en het ontwerp voor de nieuwe Demerara havenbrug, die wordt gerealiseerd bij hoofdstad Georgetown, zijn succesvol afgerond. De haalbaarheidsstudie was een planvormingsstudie naar de juiste locatie van de nieuwe brug, het omliggende wegennetwerk en de vormgeving van de nieuwe brug, met daarbij een onderzoek naar de maatschappelijke kosten/baten en de financiering van het project.

 

Het 57 pagina’s tellende rapport werd woensdag 30 augustus jl. gepresenteerd aan Minister Annette Ferguson van het ministerie van Publieke Infrastructuur.

 

Hoofdconclusies rapport

 

Tijdens de officiële overhandiging van het rapport, door Arie Mol van LievenseCSO aan de minister van Publieke Infrastructuur Annette Ferguson, werden de hoofdconclusies toegelicht. De voorgestelde configuratie is een lage brug met een beweegbaar deel voor zeeschepen, en een totale lengte van 1500 meter. Daarnaast dient er circa 10 kilometer aan wegen te worden aangelegd. Met het oog op de toekomst is ook aanbevolen om alternatieve transportroutes te stimuleren in het kader van het verlengen van de levensduur van de nieuwe brug.

 

Qua financiering wordt projectfinanciering voorgesteld op de regionale markt, aangevuld met financiering aan te dragen door de marktpartijen.

 

Volgende fase

 

Met het succesvol afronden van de haalbaarheidsstudie kan nu worden gestart met de volgende fase: het maken van een voorselectie van marktpartijen voor de bouw van de nieuwe brug. Dit traject is intussen opgestart en zal naar verwachting dit jaar gereed zijn.

 

Minister Annette Ferguson bedankte tijdens de overhandiging het projectteam voor hun toewijding en bedankte in het bijzonder LievenseCSO dat het rapport naar volle tevredenheid is aangeleverd. Arie Mol bedankte hierop zijn collega’s uit Guyana voor alle steun en benadrukte dat het projectteam uitstekend heeft samenwerkt.

 

Lees hier het bijbehorende artikel.

Bron: demerarawaves.com