26 augustus 2014

In beeld: prachtproject op Noord-Hollands strand

 

Met de succesvolle afronding van het verleggen van de NRG koelwaterleiding op het strand bij Petten kwam begin 2014 een eind aan een uniek on- én offshore project. 

 

Het strand van Petten wordt door zandsuppletie straks 3 meter hoger en honderden meters zeewaarts verplaatst. De uitstroomconstructie van koelwater, afkomstig van de even verderop gelegen reactor van NRG (het koelwater loopt via een betonnen leiding vanuit de reactor door het duingebied van Petten en vervolgens over het strand naar zee), moest daarom worden aangepast.

 

LievenseCSO adviseerde NRG hierbij en onderzocht de mogelijkheden voor de aanpassing van het koelwatersysteem. Het ontwerp en de uitvoering moesten passen in het veiligheidsregime van de kernreactor. Maar ook de verschillende belangen van oa het HHNK, Rijkswaterstaat en de provincie dienden te worden afgestemd. Uiteindelijk is gekozen voor het verlengen van de leiding vanaf het strand over een lengte van bijna 1000 meter. Hierbij werd gebruik gemaakt van een horizontaal gestuurde boring naar de vaste zeebodem op NAP -11 m.

 

Ons bureau verzorgde binnen dit Design & Construct project het bestek op basis van EMVI, de aanbesteding en contractvorming. Daarnaast heeft LievenseCSO de  de benodigde vergunningen verzorgd en toezicht gehouden tijdens de realisatie. Aannemer A. Hak was de uitvoerende partij. Ook het beoordelen van de materialen en het afnemen van  diverse kwaliteitsproeven en   vielen onder onze verantwoordelijkheid. Al met al een prachtproject op een unieke locatie.

 

Het project werd, samen met aannemer A. Hak, vastgelegd op film. De moeite waard om eens te bekijken!