08 juli 2015

In de media: Klein bouwproject vrijwaren van stikstofonderzoek

PASBron: Cobouw d.d. 8 juli 2015

 

Den Haag - “Of stikstof het nieuwe fijnstof voor bouwprojecten is? Zo kun je dat wel zeggen”, reageert Franci Vanweert, onderzoeker bij adviesbureau LievenseCSO.

 

Luchtkwaliteit hield menig bouwproject jarenlang in de greep van tegensputterende bezwaarmakers die zagen dat plannenmakers steken lieten vallen. Stikstof heet het nieuwe, ‘gewillige’ voer voor de ‘haaien’. “De Buitenring Parkstad Limburg is daar een goed voorbeeld van”, vindt onderzoeker Franci Vanweert van LievenseCSO. “Dat is zo hard gespeeld. En als dan eenmaal de toon is gezet, is er geen houden meer aan.”

 

Oud-minister Cramer wist het hardnekkige probleem luchtkwaliteit te bestrijden. Om te voorkomen dat grote projecten zoals de A4 telkens weer in procedures en onderzoeksmissers zouden vastlopen, lanceerde ze het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), een oplossing die het probleem op macroniveau benadert. “Het werkt”, meldde staatssecretaris Mansveld deze week en ook Vanweert is daarvan overtuigd: “Cramer heeft met het NSL veel in gang gezet. Landelijk zijn er veel maatregelen getroffen om de uitstoot te verminderen, zoals doseerlichten en milieuzones.”

 

Onderuitgegaan bij de rechter

Luchtkwaliteit mag dan geen issuemeer zijn voor de bouwsector, stikstof is dat zeker nog wel, benadrukt de onderzoeker. “Bij alle projecten die extra verkeersstromen op gang brengen, speelt dat. Of het nu de bouw van een outletcenter is of de aanleg en verbreding van infrastructuur. Een aantal grote projecten is ook al bij de rechter onderuit gegaan op dit onderwerp.”

 

Het kabinet kwam met een oplossing. Weer een landelijk programma: de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Op 1 juli ging het in. Vanweert is er blij mee, maar ziet ook een keerzijde. “Het oude systeem bracht te veel onderzoekslast met zich mee. Als je in Amsterdam iets wilde bouwen, moest je de effecten daarvan bij wijze van spreken tot aan de Duitse grens in kaart brengen. Keer op keer moest je voor maatregelen ook met natuurbeheerders in overleg. De PAS is dus een zegen voor grote projecten, maar voor kleine projecten neemt de onderzoekslast juist toe.” De adviseur legt uit: “In het oude systeem bleven de kleine projecten onder de radar. Daar werd simpelweg vrijwel nooit stikstofonderzoek voor uitgevoerd. Nu moet het.”

 

Geldverspilling

Vanweert roept het kabinet op om kleinere bouwprojecten, zoals de verplaatsing van een weg of de bouw van een paar honderd woningen, vrij te stellen van verplichtingen, net zoals in het NSL. “Daar gelden ook uitzonderingen voor zogenoemde niet in betekenende mate-projecten. Kleinere bouwwerken hebben nauwelijks effect op de stikstofdepositie”, weet de onderzoeker. Tot duizenden euro’s per onderzoek acht de rapportenmaker geldverspilling, al verdient hij er zelf zijn brood mee: “Zakelijk gezien is dit misschien interessant, maar geld besteden aan onnodig onderzoek vinden wij maatschappelijk niet verantwoord.”