24 maart 2015

In de media: Lucht stort is schoon

Recreëren op Park Nauerna is veilig. Die conclusie trekt Belangengroep Nauerna uit een eigen onderzoek.

 

Het eerste deel van het park op de stortplaats wordt nu aangelegd. Momenteel worden de paden gemaakt. Over het afval is een laag schone grond van een meter dik aangebracht. Afvalzorg heeft er voor gekozen de afvalberg niet te voorzien van een folie waarmee die geheel wordt ingepakt. Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. Omwonenden van de stortplaats maakten zich zorgen over hun veiligheid als zij voor recreatie over de voormalige stortplaats gaan kuieren.

 

Afdeklaag
Belangengroep Nauerna heeft ingenieursbureau Lievense CSO uit Maastricht ingeschakeld om zekerheid te verschaffen. In het najaar van 2014 zijn op het recreatieterrein metingen gedaan vlak boven de bodem en op 1,50 meter hoogte. De meetgegevens zijn daarna vertaald naar de toekomstige situatie. De conclusie is dat recreëren in het gebied van de eerste fase van Park Nauerna geen risico voor de gezondheid oplevert.

 

Wel moet de afdeklaag heel blijven. Het onderzoeksresultaat geldt alleen voor het gedeelte dat het eerst als park wordt ingericht. Voor de twee delen die later worden opgeleverd moet apart onderzoek worden gedaan. Die delen worden in 2018 en 2022 ingericht.

 

Overeenkomst
Het onderzoek komt voort uit de overeenkomst die gesloten is tussen Belangengroep Nauerna, NV Afvalzorg, gemeente en provincie. Daarin is afgesproken wanneer de stortplaats gesloten wordt. De belt had al dicht moeten zijn, maar het tij dstip van sluiting is door de jaren heen telkens uitgesteld. Dat zette de relatie tussen Afvalzorg en de bewoners nogal onder druk. Uit de bemiddeling die volgde kwam een akkoord waar het onderzoek naar de luchtkwaliteit deel van uitmaakt.
 

Bron: Noordhollands Dagblad ed. Zaanstreek van 24/03/2015