30 juni 2015

In de media: betere doorstroming van uiterwaarden

 

programma stroomlijn

Nu de hoeveelheid water in onze rivieren alleen maar toeneemt, is het belangrijk dat het water vlot en probleemloos doorstroomt. Hoe sneller het water zijn weg vindt naar de zee, hoe kleiner de kans op overstromingen. Door goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden bewaakt rijkswaterstaat de hoogwaterveiligheid. De maatregelen zijn gebundeld in 'Programma Stroomlijn'. In het kort komt het erop neer dat Rijkswaterstaat voorkomt dat begroeiing, beplanting en drijvend vuil de doorstroming van het water in onze rivieren belemmeren. Zij doet dit door - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan - het gebied waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt - te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Krinkels en Lievensecso nemen de komende jaren het 'stroomlijnen' van 300 kilometer uiterwaarden voor hun rekening.

 

voorbereiding

Het totale gebied dat onder Programma Stroomlijn valt, is zo'n 900 hectare groot. Voor de uitvoering is het gebied opgedeeld in vijf deelgebieden, waarvan Krinkels en Lievensecso de eerste twee deelgebieden aanpakken. Dit zijn de uiterwaarden van Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch kanaal, Boven Merwede en de bedijkte Maas, samen ongeveer 200 kilometer rivier met 200 hectare  verwijderopgave. Lievensecso maakt bij de voorbereiding van het project gebruik van de ervaring die is opgedaan tijdens eerdere ontwerpprojecten in het kader van Stroomlijn.