28 februari 2015

In de media: Boottocht naar Grote Hout

De eerste fase van de bouwactiviteiten voor vernieuwing van de havenkade aan de Grote Hout is over een aantal weken afgerond. Daarna nemen direct de werkzaamheden aan het tweede een aanvang. Eind vorig jaar zijn omwonenden van dit bedrijventerrein door gemeente Velsen uitgenodigd om per boot en van dichtbij een indruk te krijgen van de werkzaamheden.

 

Vanuit veiligheidsoverwegingen kan op dat moment niet op het terrein zelf worden rondgelopen. Vandaar: opstappen bij de Kop van de Haven, door de sluizen, over het Noordzeekanaal en dan langzaam langs de nieuwe kade heen en weer varen. Ondanks de straffe wind zoeken de meeste deelnemers het bovendek op om zoveel mogelijk te kunnen zien. Tijdens de vaartocht geeft Peter Vercouteren een uitleg over wat daar nu precies gebeurt. Hij is projectmanager bij ingenieursbureau
Lievensecso, waar het ontwerp is gemaakt. "Activiteiten die mogelijk geluidsoverlast of trillingen veroorzaken, zijn vanaf vandaag klaar. Dat wil zeggen: voor de eerste fase van de renovatie van de kade." Vercouteren doelt daarmee op het heien van palen en het intrillen van buispalen en tussenliggende damwanden.

 

Geen hinder

Het blijkt dat de omwonenden nauwelijks tot geen hinder hebben ondervonden en dat zij vooral zijn geinteresseerd in de praktische aanpak van het project. De projectmanager vertelt over ankers die
schuin naar beneden in de damwand worden geboord, hij wijst op het gedeelte dat nog de oude kade is, een stuk dat gedeeltelijk is gesloopt en op de nieuwe combiwand. Wat die witte kopjes zijn, wil iemand weten. "Dat zijn de vulpunten waarmee de holle ruimte onder de oude onlastvloer is opgevuld. Verderop, bij die oranje bekistingen, worden op staven die uit de betonpalen komen de ankerbalken aangelegd. Daarna kan de verankering van de vernieuwde kade via schroefinjectie en legankers worden aangebracht." Vercouteren zegt dat er bij de renovatie van de kade rekening wordt gehouden met walstroom. "De benodigde draden en stekkers zijn afhankelijk van het soort schepen die zullen afmeren, dus die worden later geinstalleerd."

 

Werken rond water

Waterbouw is de aannemer van de renovatie van de Grote Houtkade. Uitvoerder Kees Luijklegt uit dat een combiwand bestaat uit buispalen nret daartussen damwanden. De bovenkant van de damwand wordt afgedekt met een betonnen deksloof, een horizontale balk.

 

"Een combiwand is een zwaardere constructie dan alleen damwanden", ligt Luijk toe. "De buispalen tussen de damwanden, die met zand worden gevuld, zorgen voor de benodigde sterkte. De haven wordt iets dieper uitgebaggerd, zodat de schepen waarvoor de kade is ontworpen er kunnen aanleggen. In feite is het een nieuwe kadewand die ongeveer een meter voor de oude wordt geplaatst, want het is te kostbaar om hem in zijn geheel te slopen en op die plek een nieuwe te bouwen. Omdat de oude constructie deels intact blijft, leggen we door de buispalen horizontale ankers en boren we door de bestaande betonnen balken ankers in een hoek van 45 graden. Op deze manier wordt de stabiliteit gewaarborgd. Zodra de verankeringsconstructie klaar is en de deksloof is aangebracht, kunnen we afronden met het straatwerk en starten met de tweede fase."

 

Luijk zegt plezier in het project te hebben. "Werken rond het water zorgt altijd voor verrassingen. Steeds is het weer van invloed. Buitengaats heb je te maken met de getijden, hier op het Noordzeekanaal met vaak sterke golfslag door het scheepsverkeer."

Bron: tekst door Marja Lindhout in Zeehavens Amsterdam van 28/02/2015