19 maart 2015

In memoriam Ir L.W. Lievense

Op 9 maart 2015 is de oprichter en oud-directeur van Raadgevend ingenieursbureau Lievense BV, nu LievenseCSO Infra BV, Ir. L.W. Lievense, op 90 jarige leeftijd overleden.

 

De heer L.W. Lievense begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat met het herstel van de dijken na de watersnoodramp in 1953. Vervolgens kreeg hij de leiding over de afsluiting van de Haringvliet, één jaar voor de Deltawet

 

In 1964 gaf de heer Lievense - geprikkeld door het ondernemerschap - als raadgevend ingenieur met veel ‘kennis van natte infrastructuur’  zijn eerste adviezen aan Bechtel voor het kruisen van de Westerschelde door gasleidingen (een mix van waterbouw en leidingen!). Een volgende  opdracht was in Israël en bestond uit het begeleiden van de bouw van de haven in Ashdod. Hierna kwamen er meer opdrachten in zowel waterbouw, watermanagement en leidingen projecten.

 

Begin jaren 70 werd Lievense betrokken bij een project in Zuid-Afrika, een haalbaarheidsstudie  voor de aanleg van een nieuwe haven voor de export van erts in Saldanha Baai. Dat heeft geleid tot het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van  de bouw van de haven, uitgevoerd door Ballast Nedam. Het ontwerp was vooruitstrevend  omdat hier sprake was van een strand als verbindende golfbreker tussen twee eilanden voor de bescherming van de erts steiger. Voor de bouw daarvan was  op een zeker moment de hele Nederlandse baggervloot aan het werk.

 

Lievense dankt zijn naamsbekendheid aan het ‘Plan Lievense’ (1981). Het idee voor opslag van windenergie ontstond tijdens de tweede oliecrisis in 1978. Hij was zeer proactief en waar de meeste bureaus zeer afwachtend waren in hun marktbenadering, slaagde hij erin de onderzoeken naar het Plan gefinancierd te krijgen en begin 80tiger jaren uit te voeren met de crème de la crème van Rijkswaterstaat, en diverse aannemingsbedrijven. Dit plan heeft gezorgd voor de enorme naamsbekendheid van Lievense, iets waar wij nog steeds profijt van hebben.

 

In 1984 werden Jaap van den Berg en Dirk Zwemmer zijn opvolger als directeur van het bureau, maar Luc Lievense bleef nog lang de Raadgevend Ingenieur in zijn monumentale werkkamer aan de Haven in Breda met onder andere veel publiciteit naar aanleiding van zijn alternatief ontwerp voor de Betuwelijn. Hij had ook nog steeds een visie over de waterhuishouding in Nederland welke hij met veel verve verdedigde bij de directie van het Raadgevend. Met name het “doem” scenario waarbij hoog water van de rivier en de zee samenvallen was voor hem enkele jaren geleden nog aanleiding ideeën over nieuwe rivieren en kortsluitingen van bestaande  te ontwikkelen.

 

Ir. Lievense was bevlogen door techniek en was een uitvinder in hart en nieren. Hij was trots op het ingenieursbureau, en zeker omdat het nog steeds zelfstandig is. Tot op het laatste moment volgde hij met interesse de ontwikkelingen binnen “zijn” onderneming.