18 juni 2015

Informatiemarkt over Stroomlijn langs Waal op 29 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 juni organiseert Krinkels – CSO een informatiemarkt over de werkzaamheden die zij voor het programma Stroomlijn in uiterwaarden Kerkewaard, Crobse waard en Rijswaard gaan uitvoeren.

 

Geïnteresseerden zijn tussen 19:00 tot 21:00 welkom in het Kulturhus in Haaften. Tijdens deze avond kunt u al uw vragen stellen over het programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor deze drie uiterwaarden. De verschillende aanwezige specialisten beantwoorden deze graag.

 

Programma Stroomlijn en Krinkels-CSO

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Krinkels-CSO pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Waal, Merwede, Boven-Rijn en Maas waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

 

Meer informatie over de uitvoering van het Programma Stroomlijn voor de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas, vindt u op www.uitvoeringstroomlijn.nl.