14 april 2017

Integrale aanpak asbestdaken en bodem

Asbestdaken leveren volgens onderzoek mogelijk meer problemen op. “In de praktijk treffen we bij asbestdaken vaak ook asbest in de bodem aan. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om gevaarlijke respirabele asbestvezels die zich bevinden in de toplaag. Dit ontstaat door regenwater dat via het asbestdak op de toplaag terechtkomt,” aldus Charlotte Brunell, jurist bij LievenseCSO Milieu en al geruime tijd betrokken bij deze problematiek. “Helaas is er in de praktijk zelden aandacht voor de bodem onder het dak wanneer het dak verwijderd wordt, waardoor de asbestbesmetting alsnog in het milieu achter blijft.”

 

Dit brengt risico’s met zich mee voor personen die wonen of werken op het terrein waar asbest is aangetroffen. Door inloop van deze asbestvezels onder bijvoorbeeld schoenen komen deze in een woning, bedrijfspand of stal terecht.

 

“De aanpak van de bodem onder een dak moet gebeuren volgens de bodemregelgeving, terwijl het dak verwijderd moet worden volgens de asbestregelgeving. Wij hadden vanuit LievenseCSO Milieu zeker het gevoel dat hier een integrale aanpak mogelijk is en hebben dit onderzocht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

 

Een integrale aanpak mogelijk?

In het kader van dit onderzoek zijn diverse oplossingsrichtingen bekeken en vervolgens ook hoe en welke regelgeving moet worden aangepast om deze integrale aanpak mogelijk te maken. Brunell: “Om te kijken of een aanpak haalbaar en praktisch is hebben we naast een theoretisch onderzoek ook diverse partijen binnen de asbestketen geïnterviewd. Door deze resultaten te combineren konden we een goed onderbouwd advies aanbieden aan het Ministerie, waarbij we tot de conclusie zijn gekomen dat een integrale saneringsaanpak van asbestdak en onderliggende toplaag goed mogelijk is en bovendien zéér gewenst.”


Voor deze integrale aanpak van sanering is het wel noodzakelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving. LievenseCSO Milieu heeft voor deze wijzigingen voorstellen gedaan, die het mogelijk maken dat een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, na een beperkt toplaagonderzoek door de Deskundig Asbest Inventariseerder (DIA), bij verwijdering van een dak ook direct de toplaag kan afgraven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt de mogelijkheden voor aanpassing van de regelgeving.

 

Brunell: “In onze ogen een oplossing die alleen maar voordelen kent: de asbest wordt compleet verwijderd uit het milieu, met relatief weinig meerkosten én zonder extra bureaucratische rompslomp. Een win-win situatie voor de gebouweigenaar, de omgeving en het milieu.”

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Charlotte Brunell via CBrunell@LievenseCSO.com of 088 - 910 20 00.