11 mei 2016

Jaarlijkse monitoring van Convenant Bodem en Ondergrond

Op 1 januari 2016 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 in werking getreden. In dit convenant zijn nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van bodemverontreinigingen met risico’s. Daarnaast is er in deze periode aandacht voor de verbinding van de bodem met maatschappelijke opgaven, zoals duurzame energie, klimaat en ruimtelijke opgaven. De voortgang van het behalen van de doelstellingen van het convenant worden jaarlijks gemeten door het Uitvoeringsprogramma van het convenant Bodem en Ondergrond.

 

LievenseCSO heeft de opdracht gekregen om in 2016 te ondersteunen bij het verkrijgen van de gegevens voor de jaarlijkse monitoring, van andere convenant partners, provincies, gemeenten en waterschappen. Om te zorgen dat alle partners de gegevens eenduidig invullen, maakt LievenseCSO een makkelijk leesbare handreiking. Bovendien denkt LievenseCSO mee over inhoud van de monitoringsvragen en ontwerpt de benodigde documenten hiervoor.

 

Dit najaar moeten alle partners de gegevens opleveren. LievenseCSO staat de partners hierin bij, door het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen. Voordat de gegevens naar het Uitvoeringspgramma gaan, wordt alles gecontroleerd op juistheid en consistentie. Het einddoel is om gedurende de looptijd van het convenant een totaalplaatje te krijgen van de landelijke voortgang bij de aanpak van bodemverontreinigingen en ondergronddoelstellingen.

 

Meer informatie?

Meer weten over de jaarlijkse monitoring van convenant bodem en ondergrond?

Neem direct contact op met Charlotte Brunell!

Cbrunell@LievenseCSO.com

088 – 91 020 00