20 april 2017

Jane Jacobs walk in Amersfoort

Vrijdag 7 april jl. heeft stedenbouwkundige Roelf Bollen van LievenseCSO samen met WijkAdvies een ‘Jane Jacobs walk’ georganiseerd voor een groep geïnteresseerden in Amersfoort. De groep bestond uit een wethouder, medewerkers van woningbouwcorporaties, verhuurders van vastgoed, bewoners, studenten en ambtenaren. WijkAdvies onderzoekt, bottom-up, de sociale structuur, mythes en mores van wijken en buurten ten behoeve van (of als basis voor) investeringsbeslissingen of wijkvisies. Roelf begeleidt in samenwerking met dit adviesbureau diverse participatieprocessen.

 

Jane Jacobs is een dame afkomstig uit New York City en heeft zich sterk gemaakt voor de participatie van bewoners als experts van hun leefomgeving. In de jaren zestig was zij een voorvechtster van behoud van buurten en sociale netwerken. Daarnaast schreef zij meerdere boeken waarin zij de modernistische anonieme architectuur, stedenbouw en planologie hekelde en oplossingen aanreikte om steden levendig te houden. Jan Gehl is een Deense architect en stedenbouwer. Hij houdt zich bezig met het leidend te laten zijn van de menselijke maat in steden en inrichting van openbare ruimten.

 

Jane en Jan pleiten samen voor het ontwerpen en inrichten van onze omgeving als een levendig gebied op de schaal van de voetganger. De ‘Jane Jacobs walk’ illustreert dit door met behulp van kennisuitwisseling en opdrachten anders naar de omgeving te kijken. Kijken vanuit de ogen van Jan en Jane én gebruikers en bewoners van de omgeving.

 

Bekijk hier een videoverslag van de wandeling in Amersfoort.