19 juli 2016

Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD)

Op donderdag 23 juni vond de 6e editie plaats van de LOMD. In de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch heeft LievenseCSO Milieu 2 workshops gegeven voor omgevingsmanagers. Zowel omgevingsmanagers van marktpartijen als van de overheid waren in grote getalen aanwezig.

 

Jeroen Rijnbeek en Lieke van der Sanden verzorgden de workshop over de scheiding van taken tussen de markt en de overheid. Wat is nou een typische omgevingstaak voor de overheid en wat kan beter aan de markt overgelaten worden?

 

Aan de hand van stellingen, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen uit het Programma Stroomlijn, is het gesprek gevoerd met de deelnemers wie de verantwoordelijkheid het beste kan dragen. De stellingen varieerden van communicatie met de pers tot aan het afhandelen van beroepsschriften. Met name de stelling over het toestaan van een medewerkingsvergoedingen door de marktpartij leverde een energieke discussie op tussen de deelnemers.

 

De tweede workshop werd verzorgd door Henriette Stoop, in samenwerking met Harm Verbeek en Roel de Jong (VNSC). In deze workshop hebben deelnemers geprobeerd bestuurders een advies te geven over de diepte van de sluisbak bij Terneuzen. Aan de hand van 7 uiteenlopende klantwensen moesten zij bepalen hoe het besluit voorgelegd zou worden. Vanuit de theorie wordt gezegd dat klantwensen zo eenduidig mogelijk moeten zijn. In deze casus bleek dat het ook handig kan zijn om enige interpretatie ruimte in de klantwensen te hebben. Dat leidt eerder tot een compromis.

 

De workshops zijn goed bevallen bij de deelnemers. LievenseCSO heeft haar klanten op deze dag weer laten zien dat we bedreven zijn in omgevingsmanagement.