29 september 2017

Lezing ‘Hoe maken we onze steden gezonder én dus ook klimaatadaptiever?’

Tijdens de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht was LievenseCSO beide dagen vertegenwoordigd met een stand en gaven Marinette Mul (adviseur gezonde leefomgeving) en Roelf Bollen (stedenbouwkundige) op donderdag 28 september een lezing over Hoe maken we onze steden gezonder én dus ook klimaatadaptiever?

 

Onze lezing stond in de top 3 van aanmeldingen en is door ruim 100 geïnteresseerden vanuit de overheid en het bedrijfsleven bezocht.

 

Marinette en Roelf presenteerden onze toets en toolbox gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving. Deze toets en toolbox analyseert de milieukundige, stedenbouwkundige en gezondheidsaspecten van de omgeving. Roelf illustreerde de werking ervan aan de hand van de pilot Merwedekanaalzone Utrecht.

 

De toets en toolbox is zowel toepasbaar in het voortraject van gebiedsontwikkeling als in bestaande situaties waar gezondheid en klimaat op de agenda staan. Het levert een integrale gebiedsanalyse op (in de geest van de omgevingswet), de opgave voor het gebied én concrete maatregelen om de inrichting van het gebied te verbeteren.

 

Bekijk hieronder de lezing!

 

Neem voor meer informatie over de toets en toolbox gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving contact op met Roelf Bollen (T 088 910 20 49, RBollen@LievenseCSO.com).