30 oktober 2015

Lezing LievenseCSO over bestemmingsplannen en PAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunct Directeur Milieu dr. Franci Vanweert, geeft dinsdag 3 november om 11.20 uur een lezing over Bestemmingsplannen en PAS tijdens het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland. Hier vindt u het programma Programma congres GTL 2015.

 

In deze lezing wordt, na een korte introductie van het PAS, toegelicht op welke manier stikstofdepositie betrokken moet worden bij vaststelling of wijzing van bestemmingsplannen die niet vallen onder de Crisis- en Herstelwet; m.a.w. plannen waarvoor geen ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

 

In het bijzonder wordt ingegaan op de voordelen van het PAS bij het bepalen van de stikstofdepositie van een plan, bij het opstellen van de passende beoordeling en hoe aangetoond kan worden dat een plan de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet aantast. Dit alles wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook wordt stilgestaan bij een aantal onvolkomenheden in de huidige wet- en regelgeving en worden verbetersuggesties geformuleerd.