21 oktober 2014

LievenseCSO animatie bij nieuwsuur

Terwijl Nederland een grootscheeps Deltaplan heeft klaarliggen dat het land tegen stijgende rivieren als de Rijn moet beschermen, loopt Duitsland enorm achter als het om dijkonderhoud gaat. Vooral bij de Rijn is dat een probleem. Met enorme gevaren voor Nederland.

 

Dinsdag 21 oktober besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit thema. In deze reportage zijn zowel de Nederlandse als Duitse dijkgraaf aan het woord en worden de gevolgen van een overstroming getoond in een animatie die LievenseCSO heeft gemaakt. Het volledige filmpje vind je hier.

 

Op dit moment is LievenseCSO, wederom in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, bezig met een tweetalige animatie over deze problematiek. Dit filmpje wordt gebruikt op de genoemde conferentie die volgende week op 30 oktober in Rees wordt gehouden.