10 maart 2016

LievenseCSO begeleidt bodemsanering in binnenstad Haarlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LievenseCSO gaat de bodemsanering van een grote grondwaterverontreiniging in Haarlem voorbereiden. Bij het Klokhuisplein, bevindt zich in het grondwater een verontreiniging met het oplosmiddel trichlooretheen.

 

De bronzone, met de meeste verontreiniging, bevindt zich onder een deel van de Bakenessergracht en de Nauwe Appelaarsteeg en voedt een verontreinigingspluim met een lengte van tenminste 450 meter. Deze in omvang snel toenemende grondwater­verontreiniging is onacceptabel en dwingt de gemeente Haarlem om in te grijpen. De gemeente Haarlem heeft LievenseCSO gevraagd om de aanbesteding van deze sanering te verzorgen.

 

Samen met de bewoners

Gerald Bockting, projectleider bij LievenseCSO: “De verontreiniging bevindt zich in de historische binnenstad van Haarlem, een zeer dicht bevolkt gebied. Alles wat hier gebeurt, moet goed worden afgestemd met de bewoners, instellingen en bedrijven die er actief zijn.

 

De bewoners en het Teylersmuseum hebben bij de vaststelling van het saneringsplan duidelijk te kennen gegeven dat zij willen meepraten en meebeslissen over de saneringsmaatregelen. Het is essentieel dat het draagvlak bij de voorbereiding van de sanering groeit en dat de aannemer dit in stand houdt. LievenseCSO en de gemeente zullen contact houden met alle partijen en de wensen en zorgen van de omgeving meenemen in de planvorming.”

 

‘In situ’ sanering

Vanwege de grote diepte waarop de verontreiniging zich bevindt wordt de verontreiniging niet afgegraven, maar gesaneerd met een zogenaamde ‘in situ’ techniek. Hierbij wordt de verontreiniging in de bodem afgebroken. Dit kan met verschillende technieken. Welke techniek het beste werkt hangt van de lokale omstandigheden zoals de bodemopbouw. Gerald Bockting, projectleider bij LievenseCSO: “Inmiddels hebben we in Nederland veel ervaring met in situ saneringen. We zijn ervan overtuigd dat we een goede aannemer kunnen vinden die de klus kan klaren”.

 

Best Value Procurement

De gemeente heeft ervoor gekozen de sanering volgens de principes van Best Value

Procurement (BVP) aan te besteden. “De Best Value-principes zijn bij uitstek geschikt voor de aanbesteding van deze bodemsanering. Aanbesteden op basis van Best Value betekent vooral dat de aannemer de gelegenheid krijgt om zijn expertise te laten zien. Hiervoor moet hij ruimte krijgen van de opdrachtgever. Dit begint al bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. De wensen en eisen van de opdrachtgever en de omgeving worden daarom zoveel mogelijk vertaald naar opdracht­doelstellingen. De aannemer die aantoont dat hij de doelstellingen het beste kan realiseren verwerft de opdracht,” aldus Bockting van LievenseCSO. LievenseCSO verzorgt de complete aanbesteding.

 

Meer informatie over deze sanering of andere bodemproblematieken? Neem contact op met Gerald Bockting, senior projectleider, 088 910 2067 of per mail op: GBockting@LievenseCSO.com