20 augustus 2015

LievenseCSO gaat voor de provincie Limburg alle spoedlocaties onderzoeken

LievenseCSO heeft van de provincie Limburg opdracht gekregen om dit en volgend jaar bodemonderzoek op de spoedlocaties uit te voeren.  Het gaat om terreinen met  bodemverontreiniging die mogelijk met spoed moet worden aangepakt. Dit omdat nog niet kan worden uitgesloten dat de verontreiniging zich in de bodem verspreidt.

 

Ook in de provincie Limburg zijn nog verontreinigde terreinen aanwezig waarvan niet bekend is of deze risico’s met zich mee brengen. LievenseCSO gaat dit de komende 2 jaar in beeld brengen. Een deel van deze terreinen betreft bedrijfsterreinen, reden waarom de onderzoeken worden uitgevoerd in afstemming met de BSB. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met de bodemsanering van bedrijfsterreinen die in gebruik zijn.

 

LievenseCSO heeft de opdracht verworven op basis van een BVP-aanbesteding (Best Value Procurement).