04 september 2017

LievenseCSO gastspreker op congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Senior Adviseur Nathalie Geebelen geeft op dinsdag 7 november a.s. op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland een lezing over “rechtens verkregen niveau versus het goed woon- en leefklimaat in gebouwen”.

 

Vijf jaar na de invoering van het Bouwbesluit 2012 zorgt het rechtens verkregen niveau nog steeds voor de nodige discussies. Met name in geval van transformaties. Het begrip zelf is ondertussen duidelijk en komt in geval van transformaties van gebouwen maar al te vaak overeen met ‘geen eis aan het binnenniveau’.

 

Discussies ontstaan echter in veel gevallen door aanvullende voorwaarden die wel of niet goed (i.c. afgestemd op het Bouwbesluit 2012) zijn opgenomen in het gemeentelijk beleid. Daarenboven introduceren vele gemeentes via de invulling van het begrip goed woon- en leefklimaat in het kader van de Wet ruimtelijke ordening bovenwettelijke eisen aan het binnenniveau. Dit laatste kan ook in geval van nieuwbouw in 30 km/uur zones tot onduidelijkheid leiden.

 

Aan de hand van een aantal cases die allemaal betrekking hebben op transformatie van kantoren of nieuwbouw op geluidbelaste locaties ten gevolge van wegverkeer, gaat Nathalie Geebelen de interactie aan met het publiek in de zaal.

 

Daarnaast zal Senior Consultant / Manager Stedelijke Ontwikkeling Franci Vanweert als lid van de programmacommissie Luchtkwaliteit, deze dag de lezingensessie leiden over een “schonere en stillere leefomgeving”.
 

Meer informatie over het congres kunt op vinden op de website www.gtlcongres-beurs.nl.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Franci Vanweert via telefoonnummer 088 - 910 21 13 of e-mail fvanweert@lievensecso.com.