26 oktober 2015

LievenseCSO inventariseert en begeleidt agrarische sector

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) op 27, 28 en 29 oktober 2015 in Hardenberg is dé ontmoetingsplek voor de complete rundveehouderij, akkerbouw- en loonwerkbranche. LievenseCSO deelt, vanuit stand 140, haar expertise op het gebied van asbest.

 

In 2024 moet Nederland asbestvrij zijn

Tot die tijd is naar schatting nog 100 miljoen m2 asbestdaken te verwijderen. Ruim driekwart hiervan bevindt zich in de agrarische sector. Sanering mag pas plaatsvinden na een gedegen inventarisatie.

 

Als Advies- en Ingenieursbureau, is LievenseCSO SC-540 gecertificeerd. Asbestinventarisaties en bodemonderzoek zijn onze specialiteit. Ter plekke brengen wij de risico’s in kaart van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Met het rapport mag u als agrarisch ondernemer sloop- of saneringswerkzaamheden laten uitvoeren. Desgewenst verzorgt LievenseCSO dit vervolgtraject voor u. Wij regelen het papierwerk en ontzorgen u gedurende sloop- en saneringswerkzaamheden.

 

Wist u bijvoorbeeld dat op 1 januari 2016 75 miljoen euro subsidiegeld vrijkomt voor asbestsanering? Wij vertellen u er graag over tijdens de Vakdagen.