17 januari 2017

LievenseCSO ondertekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Vandaag is door Eric van den Broek, algemeen directeur van LievenseCSO, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend, samen met veel van onze opdrachtgevers zoals het Ministerie van I&M, ProRail, de Provincies en de Unie van Waterschappen. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst “Samen naar een toekomstbestendige infrastructuur” op de InfraTech beurs in Rotterdam.

 

Er liggen nog veel kansen tot verduurzaming in de Grond-, Weg-, en Waterbouw. In verschillende projecten wordt hiermee al ervaring opgedaan, maar over het algemeen gaat de ontwikkeling nog te langzaam. Het zetten van echte stappen lukt alleen als alle partijen in de keten zich hieraan committeren. Vandaar dat het ondertekenen van deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 een mooie stap vooruit is, ook voor LievenseCSO als ingenieursbureau. De ondertekenaars verklaren dat zij samen werken aan de doelstelling: Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (duurzaamheid is ‘business as usual’).

 

Als advies- en ingenieursbureau zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Onze bedrijfsvoering is CO2-neutraal en zo duurzaam mogelijk. We realiseren ons dat de échte impact van ons bedrijf zit in de uitvoering van onze adviezen en het gebruik van de plannen en ontwerpen. Vandaar dat wij deze Green Deal graag onderschrijven.

 

Tijdens de eerste Green Deal Duurzaam GWW is veel voorwerk verricht. Zo is een gezamenlijke Aanpak Duurzaam GWW vormgegeven die het mogelijk maakt om duurzaamheid op een eenduidige en werkbare manier in projecten te integreren. LievenseCSO past deze aanpak waar mogelijk toe in haar projecten. Daarnaast nemen we deel aan het Expertnetwerk Duurzaam GWW, dat getrokken wordt door NLIngenieurs. Hierin wisselen adviesbureaus kennis en ervaringen uit en zetten zij zich in om de Aanpak Duurzaam GWW binnen de branche verder te implementeren. Voor meer informatie over de Green Deal of bijbehorende Aanpak Duurzaam GWW kijk op de website van Duurzaam GWW.