25 september 2014

LievenseCSO organiseert: de StikstofimPASse

 

Veel gemeenten moeten hun bestemmingsplan buitengebied herzien, maar lopen daarbij tegen de stikstofimpasse aan. Hierdoor kunnen gemeente in hun plannen weinig ruimte bieden voor economische ontwikkelingen, terwijl hier wél vraag naar is.

 

Door de stikstofimpasse verliest het bestemmingsplan haar flexibiliteit en de gemeente haar sturingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening.

 

De Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) zou de oplossing moeten bieden voor deze impasse. Al vóór haar inwerkingtreding blijken veel haken en ogen te zitten aan de PAS, en rijst de vraag of zij de oplossing voor de stikstofproblematiek biedt. Zeker is in ieder geval dat in de PAS geen ontwikkelingsruimte voor bestemmingsplannen is voorzien.

 

Als de PAS geen oplossing is, wat is dan wel de oplossing?

 

Op 7 november a.s. staat de stikstofimpasse bij bestemmingsplannen centraal binnen het symposium ‘de StikstofimPASse’, georganiseerd door advies- en ingenieursbureau LievenseCSO en de Radboud Universiteit Nijmegen. Middels diverse lezingen en workshops wordt tijdens dit symposium gezocht naar een oplossing voor de stikstofimpasse bij bestemmingsplannen die voor alle partijen werkbaar is.

 

Het symposium is bij uitstek interessant voor beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en/of Milieu binnen gemeenten, waterschappen en provincies die in hun werk met de stikstofimpasse van doen hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Deelname aan het symposium is gratis.