20 november 2017

LieveseCSO inventariseert in samenwerking met Readaar de asbestdaken in de provincie Overijssel

LievenseCSO inventariseert in samenwerking met Readaar de asbestdaken in de provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd binnen het raamcontract Ingenieursdiensten 2017-2021 dat LievenseCSO met de provincie Overijssel heeft. Maar liefst 23 gemeenten doen met dit project mee.

 

Met dit project faciliteert de provincie de gezamenlijke opgave om in 2024 alle asbestdaken te hebben verwijderd. Met de inventarisatie van asbestdaken wordt inzicht verkregen in onder meer de locaties, het aantal en de oppervlakte van asbestverdachte daken. Doel is om het project binnen 4 maanden na de start van de werkzaamheden af te ronden.

 

Voor de uitvoering van dit project hadden 5 partijen belangstelling. Op basis van met name kwaliteit is de opdracht gegund aan LievenseCSO, met Readaar als onderaannemer.