30 januari 2017

MER blog: Omgevingscommunicatie grond-, weg- en waterbouw schiet ernstig tekort

Onrust en weerstand. Vertraging van projecten. Verspilling van tijd en geld. Allemaal aspecten die kunnen ontstaan bij gebrekkige omgevingscommunicatie met bewoners en gebruikers. Maarten Verboven, omgevingsmanager bij LievenseCSO, ziet dit bij grote GWW-projecten (Grond, Weg en Waterbouw) bijna altijd gebeuren. Hierdoor blijft een goed eindresultaat vaak uit en levert het project bij bewoners en gebruikers vaker een kater op dan dat het zorgt voor een verbetering of oplossing.

 

Rijk, provincies, gemeenten en aannemers gaan bij GWW-projecten te snel van start zonder communicatie met omwonenden en gebruikers. In ontwerp en uitvoering erkennen zij het belang en de informatiebehoefte van de ander niet. Zij zien het betrekken van belanghebbenden als een vertragende factor. Door hen niet goed te informeren, ontstaan doemscenario’s die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Weerstand en veel juridische procedures zijn het gevolg.

 

Onpersoonlijke inzet van communicatiemiddelen, zoals standaard brieven, e-mails en inspraakavonden vergroten de onvrede alleen maar. Exemplarisch hiervoor zijn nietsvermoedende bezoekers van een informatieavond die er ter plekke achter komen dat hun huis moet worden gesloopt voor de verbreding van een dijk, weg of rotonde. Gemeenten, provincies en aannemers moeten zich realiseren dat ze zich letterlijk en figuurlijk op het terrein van iemand anders begeven.

 

Door vanaf het begin van het project belanghebbenden te betrekken bij het project en op een eerlijke en transparante manier hierover te communiceren –bij voorkeur realtime- wordt je een betrouwbare partner. Vanuit die rol creëer je meer begrip en bereik je een beter eindresultaat.

 

Top 5 missers:

  1. Niet uitleggen wat met iemands inbreng is gedaan
  2. Standaard reactie geven op individuele belangen
  3. Voorhouden van schijnmogelijkheden of negatieve informatie achterwegen laten
  4. Het gesprek met belanghebbenden niet voorbereiden
  5. Geen tussentijdse updates over voortgang geven, enkel achteraf informeren