20 november 2017

Match tussen vrijetijdseconomie en stikstofgevoelige natuur

Bron foto: fietsenwandelweb.nl

 

Gemeente Valkenswaard heeft LievenseCSO de opdracht gegund om het PAS-plan Valkenswaard te ontwikkelen. In deze opdracht komt onze kennis van omgevingsmanagement en onze inhoudelijke kennis van stikstofdepositie, de PAS (de nationale stikstofboekhouding) en duurzaamheid bij elkaar.

 

De gemeente heeft de ambitie om twee werklocaties te ontwikkelen, waarvan een leisure zone met recreatieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor de Brainportregio en daarbuiten. Hierbij kan worden gedacht aan verblijfsrecreatie en outdoor activiteiten. De tweede werklocatie is gericht op de paardensport. Valkenswaard is groots in de paardensport en wil die kracht verder ontwikkelen. Valkenswaard ligt te midden van het Natura 2000 gebied Leenderbos. Dat is een gebiedskwaliteit voor de leisure, maar levert ook een uitdaging op. De bestaande stikstofdepositie op dit Natura2000 gebied is namelijk al hoog. Er moet dan ook voorkomen worden dat de depositie in dit gebied té hoog wordt. LievenseCSO en de gemeente zijn gezamenlijk op zoek naar manieren waarop de invulling van de leisure zone wél kan en de stikstofbelasting van de natuur binnen de perken blijft.

 

Met onze aanpak streven wij ernaar om voor de leisure zone Valkenswaard de status prioritair project PAS te verkrijgen, door koploper te zijn voor een duurzame gebiedsinrichting. Wij bepalen met partijen uit het gebied hoe die duurzame inrichting eruit kan zien. Daarnaast ontwikkelen wij een sturingsinstrument, zodat gemeente Valkenswaard zicht heeft en houdt op welke manier de ontwikkelingen passen in het gebied en in de PAS.

 

Neem voor meer informatie contact op met adviseur Natascha Pirovano via telefoonnummer 088 – 910 21 10 en e-mail NPirovano@LievenseCSO.com.