16 maart 2016

Milieueffectrapportage vismigratierivier op tijd afgerond

Voor opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied werkt LievenseCSO, in samenwerking met bureaus Altenburg & Wymenga en Rho, aan de planvoorbereiding van een vismigratierivier bij de Afsluitdijk in het IJselmeer. Hiervoor is een Plan- en project-MER opgesteld, een passende beoordeling en een provinciaal inpassingsplan. Verder verzorgt LievenseCSO het vergunningenmanagement en bieden we ondersteuning in het wettelijk spoor.

 

In vakblad Land + Water schreven adviseurs Lisette van Calsteren en Henriëtte Stoop een artikel over de milieueffectrapportage van de vismigratierivier.

 

'De Nieuwe Afsluitdijk' werkt aan de regionale ambitie van een vispassage met zoet-zout-over­gang en intergetijdengebied (Vismigratierivier) bij Kornwer­derzand. Om realisatie planolo­gisch mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Ondanks de obstakels is het proces soepel verlopen. De gehanteerde werkwijze bleek cruciaal.


Lees het complete artikel uit Land + Water hier.