21 april 2016

NecoV symposium over Programmatische Aanpak Stikstof

Een overschot aan stikstof is al jaren een probleem in Natura-2000 natuurgebieden in Nederland, wat enorm schadelijk is voor de natuur. Door de regering is hiervoor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vormgegeven. In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Franci Vanweert van LievenseCSO spreekt op 25 april op het NecoV symposium over 'PASsende maatregelen tegen stikstofeffecten' in Antwerpen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden de voor- en de nadelen van de PAS besproken ten opzichte van de situatie vóór de inwerkingtreding van de PAS. Er wordt zowel stilgestaan bij de PAS-werkwijze bij grote projecten en plannen met (lands)grensoverschrijdende stikstofdepositie, maar ook bij een klein woningbouwproject van 20 woningen met een beperkte lokale depositie.

 

Gevolg van de PAS is dat ecologen voor het onderdeel stikstofdepositie geen rol meer hebben bij de besluitvorming over plannen en projecten. Toegelicht wordt hoe de ecologische informatie van de Passende Beoordeling van de PAS, de gebiedsanalyses en de PAS-Monitor de plan- of projectspecifieke effectanalyses van de ecoloog hebben vervangen.

 

Ga naar de website van NecoV voor informatie over het symposium en de sprekers.

 

Meer informatie?

Meer weten over de PAS, de toepassing hiervan of over onderzoek naar stikstofdepositie?

Neem direct contact op met Franci Vanweert!