26 februari 2018

Ook u heeft te maken met klimaatveranderingen!

  • zowel op hoger als in lager gelegen gebieden, de capaciteit van de berging van het hemelwater vergroten;
  • verdroging van de bodem en verlaging van de waterstanden sterk verminderen;
  • de waterbergingsproblematiek zowel in het landelijk gebied als in het binnenstedelijk gebied als maar integrale aanpakken: steeds meer partijen moeten worden betrokken bij de oplossingsopgaaf en deze partijen moet u meekrijgen in uw oplossing;
  • uw planologische procedures om deze integrale oplossingen te kunnen realiseren worden als maar complexer omdat meer belangen in de besluitvorming spelen;
  • bij de inrichting van het binnenstedelijke openbare gebied naast een gezondheidsopgaaf – meer en meer aandacht schenken aan het voorkomen van wateroverlast, hittestress én windhinder;
  • uw gebouwen zodanig ontwerpen dat opwarming door de zon wordt geminimaliseerd zonder te veel energieverbruik door installaties en dat stormschades tot een minimum worden herleid.

 

Heeft u de situatie op uw grondgebied of binnen uw project al in beeld? Heeft u een stresstest uitgevoerd? Weet u wat er praktisch te doen staat? Klimaatadaptatieve maatregelen uitwerken en implementeren is een ingewikkelde opgave. Het opstellen van klimaatprogramma’s vraagt om integraal onderzoek en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Ook vraagt het om een dialoog met de omgeving vanwege het ruimtebeslag van de oplossingen en eventuele planologische procedures.

LievenseCSO is zeer geïnteresseerd in hoe deze recente ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie uw agenda bepalen. Daarover gaan we graag met u in gesprek. Klimaatadaptatie is namelijk een van onze strategische speerpunten waar we veel ervaring in hebben.

Heeft u belangstelling om met ons het gesprek aan te gaan over klimaatadaptatie? Wilt u weten wat andere gemeentes, waterschappen, provincies en particuliere initiatiefnemers bezig houdt op de onderwerpen wateroverlast, droogte en hittestress, aarzel dan niet om vrijblijvend met Franci Vanweert contact op te nemen via telefoonnummer

088 91 02 113 of e-mail FVanweert@LievenseCSO.com. Wij gaan graag met u het gesprek aan!