18 april 2017

Operatie Vogelverschrikker

Op het bouwterrein langs de A4 bij Hoogmade start BAM deze maand met het nieuwe electriciteitsnetwerk van TenneT. Sinds de invoering van de Flora- en Faunawet in 2002 hebben bouwbedrijven te maken met regels rondom het broedseizoen van vogels. Daarom wordt met dagelijkse patrouilles met Engelse jachthonden voorkomen dat weidevogels op het bouwterrein gaan broeden.

 

Ecoloog Jan van Mil van LievenseCSO heeft de leiding over deze 'Operatie Vogelsverschrikker'. "Doorgaans gebruiken we voor het verjagen van vogels een laser, maar de bouwvlakken zijn te klein bij deze klus. Voor dit precisiewerk zetten we daarom jachthonden in." Daarnaast is het terrein afgebakend met stokken waaraan linten wapperen.

 

Over deze bijzonder operatie verscheen zaterdag 15 april een artikel in het Algemeen Dagblad.

 

Lees het complete artikel op de website van het AD.