24 april 2015

Persbericht: Eerste stap inkorten splitsingdam de Nieuwe Waterweg

Eerste stap inkorten splitsingdam de Nieuwe Waterweg

LievenseCSO coördineert verlegging olieleiding met horizontaal gestuurde boring

Rotterdam, 24 april 2015 – Gistermiddag is de eerste stap gezet in het aanpassen van de splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de verdere werkzaamheden aan het verbreden van Breediep. Onder coördinatie van LievenseCSO is de olieleiding die in de dam ligt over een lengte van 700 meter verlegd met een horizontaal gestuurde boring.

 

Verbreden Breediep, inkorten splitsingsdam

Door het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer, wordt al tijden een knelpunt verwacht in het Breediep. Havenbedrijf Rotterdam is daarom gestart met de voorbereidingen om het Breediep te verbreden naar circa 350 meter op NAP hoogte. Het inkorten van de  splitsingsdam, die een verbinding vormt tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, is daarvoor essentieel. Het aanpassen van de olieleiding in de dam is de eerst voorbereidende stap in dit project. Het verleggen van de olieleiding leverde spectaculaire beelden op.

 

Bijdrage ontwikkeling havengebied

Tjeerd van der Laag, adjunct-directeur leidingen en infrastructuur bij LievenseCSO: ‘De olieleiding komt vanaf drie olieplatforms in de Noordzee en loopt naar een raffinaderij in het Rotterdams Havengebied. Met een horizontaal gestuurde boring over een lengte van 700 meter is de leiding verlegd. In juni van dit jaar wordt het nieuwe deel van de olieleiding aangesloten. Het is fascinerend om op deze unieke locatie, midden in het havengebied van Rotterdam, een project te realiseren. En mooi om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het havengebied.’

 

Over LievenseCSO

LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken. Het bureau is gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen , bodem en ruimtelijke planvorming met een focus op delta’s, kustgebieden en riviervlakten. De menselijke activiteiten in deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee.

 

LievenseCSO heeft ca. 200 medewerkers en is gevestigd in Bunnik, Breda, Deventer, Hoogvliet, Leeuwarden, Groningen en Maastricht. In het buitenland heeft LievenseCSO vestigingen op Sint-Maarten en in Riaad (Saoedi Arabië). Hiermee behoort LievenseCSO tot Nederlands grootste advies- en ingenieursbureaus die in particuliere handen zijn.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Linda Lampe, IvRM, 035 692 69 43, llampe@ivrm.nl.