21 augustus 2014

Project Stroomlijn

 

Samen met Krinkels BV gaat LievenseCSO zich de komende jaren bezighouden met het ‘stroomlijnen’ van 300 km aan uiterwaarden in het rivierengebied. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas.

 

Vegetatie wordt verwijderd zodat hoogwater zonder belemmering kan worden afgevoerd naar zee. Overstromingen kunnen op deze manier worden voorkomen.

 

LievenseCSO-Krinkels is verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, als de uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro. Eind 2016 is het werk gereed.

 

Wat dit project bijzonder maakt zijn de tegenstrijdige belangen van natuur en snelle waterafvoer. Voor alle terreinsituaties wordt nagegaan welke beheermaatregelen het beste zijn en uitvoerbaar binnen het beschikbare budget. Hiervoor is een stappenplan en afwegingskader opgesteld. De afweging gebeurt in nauw overleg met de terreineigenaren en –beheerders. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in overeenkomsten. Al met al een mooi en veelzijdig project, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt.

 

Het project vindt plaats in het kader van programma ‘ Stroomlijn’ . Lees hier meer over Stroomlijn en bekijk ook eens het filmpje waarin de maatregelen worden uitgelegd.

 

Lees hier de persverklaring van RWS over de gunning