19 september 2017

Rijkswaterstaat gunt LievenseCSO Maastricht opdracht voor voorbeeldenboek klimaatadaptie

Rijkswaterstaat heeft LievenseCSO, met een vestiging in Maastricht, op basis van beste Plan van Aanpak opdracht gegeven een boek samen te stellen met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. Klimaatadaptatie betreft het verstandig omgaan met bodemgebruik om de effecten van veranderend klimaat (zoals droogte of zware regenval) tegen te gaan. Samen met de eveneens Limburgse partner Heusschen*Copier gaat LievenseCSO waterschappen, provincies en gemeentes in Nederland helpen keuzes te maken met betrekking tot ruimtegebruik om de gevolgen van het veranderend klimaat op te kunnen vangen en voorbeelden op een aantrekkelijke manier vastleggen.

 

Het onderwerp klimaatadaptie is actueler dan ooit – denk bijvoorbeeld aan recente files die ontstaan als gevolg van water op de autowegen - en de Nederlandse overheid is zich terdege bewust van het feit dat tijdig en effectief kunnen anticiperen op de effecten van het veranderende klimaat wereldwijd van cruciaal belang is. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. “Wij zijn er dan ook erg trots op dat wij samen met Heusschen*Copier het voorbeeldenboek mogen samenstellen.”, aldus Erik Schurink van LievenseCSO.

 

Meer weten over wat LievenseCSO kan betekenen op het gebied van klimaatadaptie? Neem contact op met adviseur Erik Schurink via telefoonnummer 088 - 910 21 12 of email ESchurink@LievenseCSO.com