24 oktober 2016

Stikstofdepositie ruimtelijke plannen en projecten

Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en projecten in de buurt van Natura-2000 gebieden moet een initiatiefnemer rekening houden met de natuurwaarden van die gebieden. Deze kunnen met name negatief worden beïnvloed door stikstofdepositie, als gevolg van toekomstige verkeersbewegingen, emissies uit woningen en door bepaalde bedrijfsprocessen. Ook als de gebieden op flinke afstand van het plangebied liggen, kan stikstofdepositie nog een probleem vormen. Zorg er daarom voor dat het aspect stikstofdepositie op tijd bij de voorbereiding van plannen wordt meegenomen.

 

Wat houdt het in?

De meeste Natura 2000 gebieden in Nederland hebben te maken met een overbelasting door stikstofdepositie, waardoor de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied kunnen worden aangetast. Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet (Nb-wet).

Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. De PAS bevat maatregelen om de stikstofdepositie te verlagen, waardoor ‘depositieruimte’ vrij komt voor initiatieven die stikstofdepositie veroorzaken. De beschikbare depositieruimte is ingedeeld in 4 segmenten:

 

Voor enkele belangrijke (‘prioritaire’) projecten is in de PAS bij voorbaat al ruimte gereserveerd; voor andere projecten is er een bepaalde ruimte te verdelen. Dit gebeurt via een vergunning of een melding, afhankelijk van de omvang van de stikstofdepositie en de situatie in het relevante Natura 2000-gebied.

 

Reguliere bestemmingsplannen

De PAS is op zichzelf niet van toepassing op (reguliere) bestemmingsplannen, terwijl deze wel aan de Natuurbeschermingswet moeten worden getoetst! De instrumenten van de PAS (zoals de Aerius-rekentool en de gebiedsanalyses) kunnen wel een rol spelen bij deze toets.

 

Wat kunnen wij betekenen?

Wij zijn technisch en juridisch ervaren op het gebied van stikstofdepositie. Wij kunnen helpen met het doorlopen van de nodige stappen in de verschillende soorten procedures en zo de last voor initiatiefnemers tot een minimum beperken. Denk hierbij aan:

 • berekeningen stikstofdepositie met de Aerius rekentool;
 • advies over aanpak procedure;
 • voortoets, plantoets en passende beoordeling Natuurbeschermingswet;
 • advisering over mogelijke risico’s, maatregelen en praktische oplossingen.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze contactpersonen!

 

Dilly Boer

senior adviseur omgevingsrecht

DBoer@LievenseCSO.com

 

 

 

 

 

Franci Vanweert

Adjunct directeur milieu

FVanweert@LievenseCSO.com

 

 

 

 

 

Referenties

Lezingen e.d.:

 • Symposium stikstofimpasse, LievenseCSO, september 2014
 • Inhoudelijke bijdragen aan PAS-campus, Bij12, mei 2015;
 • Lezing “Bestemmingsplannen en PAS“ congress Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland, november 2015
 • Lezing “PAS implementatie in Nederland“ Necov-symposium Passende maatregelen tegen stikstofdepositie“, april 2016

 

Projecten:

 • Tracébesluit en MER Nieuwe Sluis Terneuzen;
 • Bestemmingsplan en MER Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek (gemeente Krimpenerwaard);
 • Bestemmingsplan en MER Overnachtingsplaatsen Vluchthaven Gorinchem (Merwedes);
 • Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport;
 • Bestemmingsplan en MER MAA Businesspark Aviation Valley;
 • Bestemmingsplan Angerense Buitenwaard;
 • Legger Vlieland en Terschelling;
 • Diverse ruimtelijke plannen en projecten:
  • MER bestemmingsplan Nauerna en omgeving;
  • Lammerkamp;
  • Verboom autorecycling;
  • Distributiecentrum te Wijchen;
  • Geurts van Bergen te Gennep;
  • Bestemmingsplan offem-Zuid