21 november 2017

Themamiddag bodemsanering Haarlem

Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum in samenwerking met de gemeente Haarlem, LievenseCSO, Groundwater Technology en Bodemzorg een themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein e.o. inclusief een locatiebezoek. Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim met een lengte van ongeveer 450 meter. De in omvang toenemende grondwaterverontreiniging noodzaakt de gemeente Haarlem om in te grijpen. Als saneringsmaatregel is gekozen voor een in-situ sanering van de bronzone.

 

Begin maart werd bekend dat LievenseCSO mocht deelnemen in dit project. Gerald Bockting, projectleider bij LievenseCSO: “De verontreiniging bevindt zich in de historische binnenstad van Haarlem, een zeer dicht bevolkt gebied. Alles wat hier gebeurt, moet goed worden afgestemd met de bewoners, instellingen en bedrijven die er actief zijn." Dat is een van de redenen dat deze themamiddag wordt georganiseerd.

 

Deze sanering is bijzonder vanwege:

  • de locatie in de historische binnenstad van Haarlem. Dit betekent weinig ruimte en rekening houden met bewoners, bedrijvigheid, bereikbaarheid, verkeer, kwetsbare historische panden en een zettingsgevoelige bodem;
  • aanbesteding en uitvoering volgens de principes van Best Value Procurement (BVP);
  • de deelname van de bewoners aan het beoordelingsteam dat de aannemer selecteerde;
  • zeer hoge concentraties verontreiniging op relatief grote diepte;
  • de uitvoeringsmethode, 750 stuks directe injecties en 100 injectiefilters op het land en het water van de Bakenessergracht, die u op locatie in uitvoering zult zien;
  • de afkoop van de nazorg.

 

Meer informatie en aanmelden? Klik hier!

 

Of neem contact op met onze adviseur Gerald Bockting via 088 - 91 020 00 of GBockting@LievenseCSO.com