28 april 2017

Twijfels over luchtkwaliteit geen issue meer bij nieuwbouw ‘Zuidasdok’ Amsterdam

De Raad van State heeft woensdag 26 april uitspraak gedaan over bezwaren rondom het omvangrijke project Zuidasdok aan de zuidkant van Amsterdam. Het project houdt in dat de drukke ringweg A10 aan de zuidzijde van de stad wordt uitgebreid en deels onder de grond zal verdwijnen om ook ruimte te maken voor een groter station. LievenseCSO is als adviseur betrokken bij dit project op gebied van luchtkwaliteit.

 

“Tegen zowel het Tracébesluit als het Bestemmingsplan waren in totaal zestien bezwaarmakers in beroep gekomen. Zij voerden uiteenlopende bezwaren aan, variërend van twijfels over de noodzaak van het Zuidasdokproject tot bezwaren tegen het wegontwerp en over de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en de gevolgen voor flora en fauna in het gebied,” aldus het persbericht op de website van de Raad van State.

 

Een aantal aspecten in het Tracébesluit zullen op laste van de Raad van State nog wel nader worden gemotiveerd en onderzochtdoor de projectorganisatie Zuidasdok, maar verder staat niets de realisatie van het bouwproject meer in de weg.

 

Franci Vanweert, senior adviseur en adjunct directeur bij LievenseCSO: “Wij zijn trots op het feit dat onze bijdrage als extern adviseur op dit project, op gebied van luchtkwaliteit, er mede toe heeft geleid dat de bouw zo goed als zeker doorgang zal krijgen. De luchtkwaliteit is in ieder geval geen discussiepunt of gebrek meer in het Tracébesluit.” De vrees voor overschrijding van grenswaarden en de rechtmatige toepassing van het NSL, naar voren gebracht door de bezwaarmakers is niet overgenomen door de Raad van State. Voor het onderdeel luchtkwaliteit heeft Franci Vanweert de projectorganisatie Zuidasdok bijgestaan bij de besluitvorming over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan en bij het verweer bij de Raad van State.

 

“Luchtkwaliteit vormt een integraal onderdeel van het projectMER voor Zuidasdok en de besluitvorming over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan. Het heeft als doel om de belangrijke nadelige gevolgen van het bouwproject voor de (leef)omgeving in kaart te brengen en te toetsen aan wettelijke eisen. Het is belangrijk om de effecten op de luchtkwaliteit te bepalen om – voor zover nodig - oplossingen te bedenken. ”

 

Met het project ZuidasDok verbetert de bereikbaarheid, zowel met het openbaar vervoer als over de weg, van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad.

 

Voor meer informatie over onze advisering kun je contact opnemen met Franci Vanweert per mail of telefoon (088-910 20 00).