20 april 2016

Uitbreiding team Stedenbouw en Planologie

Stedenbouw en Planologie bij LievenseCSO staat voor een brede integrale aanpak van actuele opgaven in het ruimtelijke vlak. Zowel voor de gebouwde omgeving als bij (gebieds)ontwikkelingen in het buitengebied. Onze experts bedenken creatieve en innovatieve oplossingen voor vragen uit de markt op het gebied van het hele ontwikkeltraject, van eerste ontwerpidee tot aan het vastleggen in juridische kaders. Actuele thema's op gebied van Stedenbouw en Planologie waar wij veel aan werken zijn bottom-up plannen en klimaatbestendig ontwerpen.

 

Ons team van ontwerpers, planologen, tekenaars en juristen maken al ruim 15 jaar ontwerpen en (bestemmings-)plannen. Sinds 15 maart is het team uitgebreid met stedenbouwkundige Roelf Bollen. Vanuit haar 20 jaar lange ervaring op een breed vlak van ruimtelijke ordening en inrichting gaat zij (mee) werken aan de integrale opgaven van nu.

 

Door intensief samen te werken met de andere expertises vanuit ons bedrijf zal zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het unieke aan onze aanpak op gebied van stedenbouwkunde en planologie is het creëren van bottom-up plannen. Door samen te werken met alle stakeholders aan een ontwikkelplan borg je een plan op de juiste manier in de maatschappij.

 

Roelf werkte eerder aan ontwikkelingen zoals bedrijventerrein Park15, jachthaven Breskens, zorgwijk Nieuw Sintmaheerdt, visie Westland-Oostland en diverse Ruimte voor Ruimte plannen. Zij brengt een schat van ervaring mee voor ons bedrijf.

 

Meer weten?

Lees meer over Stedenbouw & Planologie of bekijk enkele interessante projecten waar wij aan hebben gewerkt:

 

Wilt u meer weten over onze aanpak op gebied van stedenbouwkunde en planologie, of wilt u kennis maken met Roelf Bollen? Neem dan direct contact op!

 

Roelf Bollen

RBollen@LievenseCSO.com

06 - 51 96 86 84