14 augustus 2016

Verlaging grenswaarde voor stikstofdepositie

In het PAS is een hoeveelheid depositieruimte gereserveerd voor meldingplichtige activiteiten. Zodra 95% van deze depositieruimte is uitgegevens wordt de grenswaarde voor vergunningplicht naar beneden toe bijgesteld van 1 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar. Sinds december 2015 is in diverse Natura 2000-gebieden de grenswaarde voor stikstofdepositie naar beneden toe bijgesteld.

 

Dit betekent dat voor projecten eerder een NB-wet vergunning noodzakelijk is. Een relatief kleine wijziging kan in dat geval al tot een vergunning leiden. LievenseCSO kan u goed adviseren over de gevolgen van het verlagen van de grenswaarde voor stikstofdepositie voor uw plan of project.

 

Bekijk hier een kaart van de PAS gebieden in Nederland.