21 augustus 2014

Vismigratierivier Afsluitdijk

 

Voor opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied gaat LievenseCSO, in samenwerking met bureaus Altenburg & Wymenga en Rho, ondersteuning bieden bij de planvoorbereiding van een vismigratierivier bij de Afsluitdijk in het IJselmeer.

 

We stellen een Plan- en project-MER op, een passende beoordeling en een provinciaal inpassingsplan. Verder verzorgen we het vergunningenmanagement en bieden we ondersteuning in het wettelijk spoor. 

 

Het project “Vismigratierivier Afsluitdijk” heeft verschillende functies :

 

◾Het moet de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, verzachten . De Vismigratierivier zorgt er op die manier voor dat trekvissen als de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgen om om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken.

 

◾Het biedt kansen voor de ontwikkeling van broed-, rust- en foerageergebied voor diverse vogelsoorten .

 

◾Het geeft de regio een krachtige, kwalitatieve impuls voor recreatie & toerisme  (waaronder sportvisserij). De realisatie van een toeristische attractie in de vorm van een Bezoekerscentrum Vismigratierivier is dan ook onderdeel van het plan.

 

◾De vismigratierivier verstevigt logischerwijs de basis voor beroepsvisserij  op Waddenzee en IJsselmeer; goed nieuws voor natuur én de regionale economie.

 

◾Het project heeft alle potentie om een nieuwe , succesvolle vorm van eco-engineering  te worden voor de Nederlandse waterbouwsector , met een internationale uitstraling.

 

Al met al een echt prachtproject met een ‘iconische’ status in de regio en de natuurbeheersector.

 

Bekijk ook eens deze film over de vismigratierivier: