08 november 2017

Workshop Duurzaamheid op Baggernetdag

Bagger is geen afvalstof, maar een grondstof, waarvan innovatief en met het oog op duurzaamheid gebruik moet worden gemaakt. Die boodschap stond centraal op de landelijke Baggernetdag van 10 oktober jl. Toevallig was dit ook de landelijke Dag van de Duurzaamheid. De aanwezige vertegenwoordigers van de baggerbedrijven waren dan ook opgeroepen zelf aan de slag te gaan met de mogelijkheden tot hergebruik en de opdrachtgevers met inspirerende voorbeelden te overtuigen van de vele mogelijkheden. Opdrachtgevers die overigens zelf ook in groten getale aanwezig waren op deze goed bezochte dag.

 

In deze inspirerende omgeving mocht LievenseCSO een workshop organiseren over duurzaamheid bij baggerwerkzaamheden. Hierbij werd als eerste ingegaan op de “Aanpak Duurzaam GWW” als onderdeel van de Green Deal 2.0 die dit jaar door alle Provincies en Waterschappen, diverse gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers en koepelorganisaties is ondertekend. Hiermee hebben al deze partijen onderschreven om in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Daarom werd stilgestaan wat deze aanpak nu echt inhoud en welke tools ter beschikking worden gesteld om duurzaamheid een goede plek te geven in GWW- en baggerwerkzaamheden.

 

Vervolgens zijn we aan de hand van één van de tools, de Ambitieweb, concrete duurzaamheidsmaatregelen gaan ophalen en dat bleken er meer te zijn dan vooraf verwacht. De workshop werd daarmee als informatief en inspirerend beoordeeld, mede omdat veel aanwezigen vooraf nog geen duidelijk beeld hadden van wat de aanpak Duurzaam GWW inhoud en hoe deze hen kan helpen. Daarnaast was het concreet aan de slag gaan met Ambitieweb erg stimulerend omdat hiermee direct kennis werd gedeeld en deelnemers werden geïnspireerd meer met duurzaamheid te doen.

 

Meer weten?

Mocht u geïnteresseerd zijn en ook een dergelijke workshop voor uw organisatie willen laten plaatsvinden, horen wij graag van u. Neem contact op met Dirk van Hout via telefoonnummer 088 - 910 20 52 en e-mail DvHout@LievenseCSO.com.

 

Bekijk hier de presentatie van de workshop die staat vermeld op de website van Baggernet.

Lees hier meer over Mileuzorg, MVO en Duurzaamheid.